Hvis du skal arrangere et motorsportarrangement hvor det skal kjøres over gjeldende fartsgrense, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.

Hvordan søker jeg om å arrangere et motorsportarrangement?

Søknadsplikt gjelder for konkurransekjøring, trening til konkurransekjøring eller annen organisert kjøring som med Statens vegvesens tillatelse holdes på særskilt bane eller vei som strenges for all annen trafikk og hvor det skal kjøres over gjeldende fartsgrense. 

Gjeldende fartsgrense er i tettbygd strøk 50 km/t og utenfor tettbygd strøk 80 km/t. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille nærmere vilkår i samsvar med lovens formål

Det er kun klubber som er tilknyttet et godkjent motorsportforbund som kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring.

Krav til søknaden ved organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område

Søknaden skal som minimum inneholde:  

 • Navn og kontaktinformasjon til arrangør
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person for arrangementet
 • Navn på tilknyttet godkjent forbund
 • Navn og adresse til godkjent bane eller annet avsperret område, samt i hvilken kommune den ligger
 • Hva slags arrangement (gren) som skal gjennomføres
 • Dato og tidspunkt for arrangementets start og slutt
 • Antall deltakere
 • Forventet publikumsantall hvis det er et publikumsarrangement

Krav til søknaden ved annen organisert kjøring på lukket bane som ikke innebærer et konkurranseelement

Søknaden skal som minimum inneholde:

 • Navn og kontaktinformasjon til arrangør
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person for arrangementet
 • Navn og adresse til godkjent bane, samt i hvilken kommune den ligger
 • Hva slags arrangement som skal gjennomføres
 • Dato og tidspunkt for arrangementets start og slutt
 • Antall deltakere
 • Informasjon om hvilken opplæring deltakerne får før kjøringen påbegynnes

Søk minimum 4 måneder før arrangementet starter

Søknaden skal innsendes til Statens vegvesen på .

Du må søke om tillatelse til å arrangere motorsportarrangement minimum 4 måneder før arrangementet starter. Ved større arrangement bør du sende søknaden allerede når planleggingen starter.

Statens vegvesen legger til grunn at arrangøren også kontakter andre relevante instanser for gjennomføring av arrangement. Dette kan være for eksempel politiet, kommunen og fylkeskommunen.

Sist oppdatert:

Søk om arrangement på vei