Kontaktpersoner for konseptvalgutredning for veibruksavgift og bompenger.

Morten Winters
Telefon: +47 91 88 28 40
E-post:

Stein Ødegaard
Telefon: +47 93 41 03 99
E-post:

Utredning om veibruksavgift og bompenger