Kontaktpersoner for konseptvalgutredning for veibruksavgift og bompenger.

Morten Tveit, prosjektleder
E-post:

Anette Louise Strøm, interessentoppfølger
Telefon: +47 92 43 02 05
E-post:

Stein Ødegaard, teamkoordinator Statens vegvesen
Telefon: +47 93 41 03 99
E-post:

Utredning om veibruksavgift og bompenger