PMS

Statens vegvesen bruker systemet PMS for planlegging av dekkevedlikehold og utlysing av asfalttilbud.

Mulighetene for eksport av tilbudsdata i PMS

Eksportfunksjonen i PMS (entreprenørdelen) produserer en semikolonseparert tekstfil som inneholder en liste over alle prosessene for alle tiltaksstrekningene, inkludert informasjon om fylke, veg, hp, meter. Filen inneholder ikke data om "Andre tiltak". Tilbydere som benytter eksport av semikolonseparerte filer fra PMS til egne kalkylesystemer, må selv kontrollere at all informasjon er kommet over til eget system. Informasjon som eventuelt ikke er kommet med, må da legges inn manuelt i eget kalkylesystem.

PMS stiller følgende krav til maskinvare og programvare

Minimum konfigurering:
Prosessor: 2 Ghz
Minne: 2GB
Diskplass: 1.5GB
Operativsystem:32 & 64 bit Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Skjerm: 1280x768
Programvare: NVDB Klient API, NVDB123 og .NET 4.5

Anbefalt konfigurering:
Prosessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz eller bedre
Minne: 4GB
Diskplass: 2GB
Operativsystem: 32 & 64 bit Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Skjerm: 1600x1200
Programvare: NVDB Klient API, NVDB123 og .NET 4.5

For «pmsprod.triona.no» må følgende porter være åpnet:
80 (http)
443 (SSL)
8001 (Autentisering)

For spørsmål om installering eller funksjonalitet i programvaren kan du kontakte systemeier Dagfin Gryteselv tlf. 93 09 68 27, eller forvalter Ståle Prestøy tlf. 95 25 31 35.

Installasjonspakker for nedlasting

PMS installeres lokalt hos den enkelte bruker (enbrukerversjon). Fritt antall installasjoner kan gjøres, men det må være én bruker hos tilbyderen som har hovedansvaret for hver av Vegvesenets regioner for å legge inn data i endelige tilbud som skal leveres. Se brukerhåndboka om lagring og levering av tilbudsdata.

Brukerveiledning for entreprenører.pdf 

Last først ned modulene (msi-filer) og lagre dem i midlertidig mappe.

  1. NVDB Client API må installeres først
  2. Deretter installeres NVDB123 og TiM-DOTNET
  3. Til slutt installeres PMS-modulen hvis nødvendig

Moduler for NVDB (Nasjonal vegdatabank)

Modulen PMS ver 6.0 av januar 2020 

NB! Denne PMS-installasjonen er kun for entreprenører

Eksisterende versjon skal avinstalleres før ny versjon 6.0.3.381 installeres.

Etter installasjonen, skal det ligge et ikon på skrivebordet for PMS.

Endringer i pålogging og autentiseringen av brukere i PMS

Fra og med PMS-versjon 3.0.3 er påloggingen til systemet endret for å øke sikkerheten til bl.a. sensitive data: Eksterne brukere (entreprenører) må derfor ha en partner-bruker, 8-bokstavs bruker-id (partner-bruker).

Hvis du som entreprenør ikke har partner-bruker fra før, må du sende en forespørsel til kontaktpersonen i den regionen i Statens vegvesen du ønsker å levere tilbud i, for å få opprettet en partner-bruker. Hvis du allerede har en partner-bruker må du be kontaktpersonen i den regionen i Statens vegvesen du ønsker å levere tilbud i, om tilgang til PMS.

ViaPhoto

Visningsprogram for digitale bilder.