Vi bruker verktøyet Plania til å følge opp forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler og andre objekter på og langs vei som skal ha periodisk tilsyn.

Tunneler og andre veiobjekter er underlagt strenge krav i interne og eksterne retningslinjer. Plania ivaretar prinsippet om systematisk (periodisk) forebyggende drift og vedlikehold. Det vil si vi har oversikt over hva vi har, hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og om det er gjort.

Disse sidene skal ivareta våre brukeres behov for informasjon og veiledning i bruk av programmet, samt holde dere oppdatert på siste nytt innen utvikling av Plania.

Tilgang til programmet

Tilgang til programmet bestilles av byggeleder for din kontrakt. For de fleste brukere vil web- og mobiltilgang være tilstrekkelig. De som trenger utvidet funksjonalitet, kan bestille full versjon av programmet (desktop).

Kurs og opplæring

Som grunnopplæring tilbyr vi opplæringsvideoer og webinarer (YouTube). Utover dette kan det holdes kurs for den enkelte kontrakt. Meld fra til byggeleder for din kontrakt ved behov for slikt kurs.

Innlogging Plania

Web

Innloggingsside web: https://svvtunnel.planiasky.no 

Mobil

Mobilapp lastes ned via Google play eller App-store. URL er samme som for web: https://svvtunnel.planiasky.no 

Desktop 

Desktop er gjort tilgjengelig gjennom hovedmenyen i Web for brukere som er satt opp med denne tilgangen.

Programmer og systemer for oppfølging av kontrakt