ELRAPP er et web-basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i Statens vegvesens entreprisekontrakter.

Dessuten brukes ELRAPP til føring av oversiktslister som alle entreprenører er pålagt å utføre på vegne av Statens vegvesen for alle typer kontrakter. ELRAPP inkluderer entreprenørens innrapportering av informasjon, Statens vegvesen sine egne kontroller, oppfølgningspunkter i kontrakter (frister og avvik) og rapportering.

Pålogging

For at du skal ha tilgang, må du være koblet til en aktiv kontrakt. Vi anbefaler å bruke nettleser Chrome til ELRAPP for at det skal fungere.

Kontaktinformasjon

E-post:

Brukerveiledninger for ELRAPP

I ELRAPP finnes det e-læringsvideoer som beskriver ny funksjonalitet, disse er tilgjengelig innlogget i ELRAPP under «?» i toppbaren.

Automatisk dataoppsamling for entreprenør

Det er lagt opp til at entreprenørene skal rapportere inn mengder om er brukt (sand, salt, brøytekilometer).

Innrapportering skal skje på to måter:

  • Gjennom eksisterende rapporteringsskjema for dette (R12), som er en del av entreprenørens elrapp-bilde.
  • Gjennom bruk av system for automatisk dataoppsamling og opplasting av DAU-filer.

I driftskontraktene er det entreprenørens ansvar å anskaffe og sette i drift løsning for automatisk dataoppsamling. Statens vegvesen har definert et grensesnitt for elektronisk innrapportering av mengdeinformasjon. Dette er basert på DAU-formatet, som er foreslått som europeisk standard og som støttes av de fleste systemer for dette på markedet.

Sømløst grensesnitt

ELRAPP Sømløst grensesnitt er et API som gir entreprenører tilgang til å sende inn enkelte av R-skjemaene i ELRAPP som XML via WebServices istedenfor å bruke WEB-løsningen.

Det sømløse grensesnittet gir entreprenørene mulighet til å sende data direkte fra sine interne systemer til ELRAPP uten å måtte taste disse dataene manuelt i et webgrensesnitt.

Ettersom ELRAPP Sømløst grensesnitt får data direkte fra entreprenørenes systemer, kan det forekomme feil eller oppstå problemer knyttet til denne overføringen. I slike tilfeller vil det være behov for at personer som kjenner til systemene, tar direkte kontakt med leverandøren av ELRAPP for veiledning og support. Det må det inngås en vedlikeholdsavtale med leverandøren som vil sikre veiledning og support knyttet til ELRAPP sømløst grensesnitt. Avtalen vil også sikre tilgang til nye versjoner av sømløst grensesnitt. Denne avtalen inngås direkte mellom entreprenør og leverandør av ELRAPP.

Programmer og systemer for oppfølging av kontrakt