ELRAPP er et web-basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i Statens vegvesens entreprisekontrakter.

Dessuten brukes ELRAPP til føring av oversiktslister som alle entreprenører er pålagt å utføre på vegne av Statens vegvesen for alle typer kontrakter. ELRAPP inkluderer entreprenørens innrapportering av informasjon, Statens vegvesen sine egne kontroller, oppfølgningspunkter i kontrakter (frister og avvik) og rapportering.

Pålogging

For at du skal ha tilgang, må du være koblet til en aktiv kontrakt. Vi anbefaler å bruke nettleser Chrome til ELRAPP for at det skal fungere.

Kontaktinformasjon

E-post:

Brukerveiledninger for ELRAPP

I ELRAPP finnes det e-læringsvideoer som beskriver ny funksjonalitet, disse er tilgjengelig innlogget i ELRAPP under «?» i toppbaren.

Programmer og systemer for oppfølging av kontrakt