PMS

Statens vegvesen og fylkeskommuner bruker systemet PMS for planlegging av dekkevedlikehold og utlysing av asfalttilbud.

Mulighetene for eksport av tilbudsdata i PMS

Eksportfunksjonen i PMS (entreprenørdelen) produserer en semikolonseparert tekstfil som inneholder en liste over alle prosessene for alle tiltaksstrekningene, inkludert informasjon om fylke, vei og strekning. Filen inneholder ikke data om "Andre tiltak". Tilbydere som benytter eksport av semikolonseparerte filer fra PMS til egne kalkylesystemer, må selv kontrollere at all informasjon er kommet over til eget system. Informasjon som eventuelt ikke er kommet med, må da legges inn manuelt i eget kalkylesystem.

For «pmsprod.triona.no» må følgende porter være åpnet

  • 80 (http)
  • 443 (SSL)
  • 8001 (Autentisering)

Installasjonspakke for nedlasting

PMS installeres lokalt hos den enkelte bruker (enbrukerversjon). Fritt antall installasjoner kan gjøres, men det må være én bruker hos tilbyderen som har hovedansvaret for å legge inn data i endelige tilbud som skal leveres. Se brukerhåndboka om lagring og levering av tilbudsdata.

PMS klientprogram versjon 7.2.5 fra 29. november 2023

NB! Denne PMS-installasjonen er kun for entreprenører

Eksisterende versjon skal avinstalleres før ny versjon installeres.

Etter installasjonen, skal det ligge et ikon på skrivebordet for PMS.

Pålogging og autentiseringen av brukere i PMS

Fra og med PMS-versjon 3.0.3 er påloggingen til systemet endret for å øke sikkerheten til bl.a. sensitive data: Eksterne brukere (entreprenører) må derfor ha en partner-bruker (8-bokstavsID).

Hvis du som entreprenør ikke har partner-bruker fra før, må du sende en forespørsel til kontaktperson for tilbudet du ønsker å levere, for å få opprettet en partner-bruker.

For å resette (ved glemt passord) eller endre passord for eksisterende bruker må du ta kontakt med Statens vegvesen IKT-brukerstøttesenter på telefon 24 05 80 00 og oppgi at det gjelder partner-bruker (8-bokstavsID) til PMS/PMS2010.

Vegbilder

Visningsportal for digitale bilder: https://vegbilder.atlas.vegvesen.no

For andre spørsmål om installering, funksjonalitet i programvaren eller oppretting av partnerbruker kan du kontakte systemeier Dagfin Gryteselv tlf. 93 09 68 27, eller forvalter Ståle Prestøy tlf. 95 25 31 35.

Programmer og systemer for oppfølging av kontrakt