ELRAPP er et web-basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i Statens vegvesens entreprisekontrakter.

Dessuten brukes ELRAPP til føring av oversiktslister som alle entreprenører er pålagt å utføre på vegne av Statens vegvesen for alle typer kontrakter. ELRAPP inkluderer entreprenørens innrapportering av informasjon, Statens vegvesen sine egne kontroller, oppfølgningspunkter i kontrakter (frister og avvik) og rapportering.

Pålogging

For at du skal ha tilgang, må du være koblet til en aktiv kontrakt. Vi anbefaler å bruke nettleser Chrome til ELRAPP for at det skal fungere. Logg inn på ELRAPP

Kontaktinformasjon

  • Innlandet, Oslo, Viken:  
  • Agder, Vestfold og Telemark:  
  • Rogaland, Vestland:  
  • Møre og Romsdal, Trøndelag:  
  • Nordland, Troms og Finnmark:  

Brukerveiledninger for ELRAPP