Plania er dataverktøyet Statens vegvesen bruker til oppfølging av forvaltning, drift og vedlikehold for tunneler med utstyr, samt andre objekter på og langs veg som skal ha periodisk tilsyn.

Tunneler og andre vegobjekter er underlagt strenge krav i interne og eksterne retningslinjer. Plania ivaretar prinsippet om systematisk (periodisk) forebyggende drift og vedlikehold. Det vil si vi har oversikt over hva vi har, hva skal gjøres, når det skal gjøres og er det gjort.

Disse sidene skal ivareta våre brukeres behov for informasjon og veiledning i bruk av programmet, samt holde dere oppdatert på siste nytt innen utvikling av Plania.

Tilgang til programmet

Tilgang til programmet bestilles av byggeleder for din kontrakt. For de fleste brukere vil web- og mobil-tilgang være tilstrekkelig. Dersom en trenger utvidet funksjonalitet, bestilles full versjon av programmet (desktop).

Kurs og opplæring

Som grunnopplæring tilbyr vi opplæringsvideoer og webinarer.

Utover dette kan regionkontakter holde kurs for den enkelte kontrakt. Meld fra til byggeleder for din kontrakt ved behov for slikt kurs.

Kontakt oss

Trenger du å ta kontakt med oss, kan du gjøre det via vårt kontaktskjema.