Hvilke metoder og utstyr kan byggherrer og entreprenører ta i bruk for å oppnå best framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende?

Foto av visning av presentasjonen for Beste praksis innen metoder og utstyr
Her kan du laste ned presentasjonen for Beste praksis innen metoder og utstyr. Foto: Task.no

Husk å åpne notatfeltet dersom du leser presentasjonen på egen hånd.

Skal du holde den for andre, kan du bruke notatfeltet som manus. Vi anbefaler å gjøre et utvalg og bruke de sidene som passer for ditt publikum.

Se filmene fra presentasjonen

Håndtering av bærekjøretøyet

Filmen gir retningslinjer for trygg og trafikksikker håndtering av kjøretøyet. Video: Task.no.

Vinterdrift

Vinterdrift er spesielt viktig for gående og syklende. Filmen viser hva som er viktig å huske på når du drifter gang- og sykkelanlegg om vinteren. Video: Task.no.

Renhold

Renhold har betydning for framkommelighet, sikkerhet, opplevd trygghet og komfort. Filmen viser hva som er viktig å huske på når du utfører renhold på gang- og sykkelanlegg. Video: Task.no.

Opplæring i vinterdrift for operatører – rapport nr. 673

Denne læreboka er ment som et hjelpemiddel i opplæringen i vinterdrift og er pensum for den teoretiske testen i vinterdrift for arbeidsledere og operatører.

Entreprenørene står fritt til å bruke opplæringsmaterialet alene eller sammen med eget materiale i sin opplæring. Gang- og sykkelanlegg har ikke eget kapittel, men behandles gjennomgående.

Sist oppdatert: