Dette kurset er for deg som har gang- og sykkelvei i kontraktene dine. Kurset tar ca. 45 minutter å gjennomføre.

Ta e-læringskurset
Illustrasjon av pc, nettbrett og mobiltelefon som vider e-læringskurset
E-læring om drift og vedlikehold av gang- og sykkelvei. Illustrasjon: Task.no.

Du lærer om hvilke retningslinjer og vinterdriftsklasser som gjelder spesielt for gang- og sykkelvei.

Tre standarder for vinterdrift

Fra og med september 2022 innfører vi reviderte driftsklasser i kontraktene. 

Den første filmen handler om hva som er nytt og hvorfor. I den andre filmen viser vi deg hvordan du går fram for å velge riktig driftsklasse. 

De reviderte vinterdriftsklassene. Hva er nytt og hvorfor? Video: Task.no.
Hvordan går du fram for å velge riktig driftsklasse til en kontrakt? Video: Task.no.

Hjelpemidler til å velge driftsklasse

Flytskjemaet er basert på et sett med anbefalte kriterier som gjelder for hver av driftsklassene. I tabellen finner du disse kriteriene samlet i punktlister. Du kan bruke skjemaet og tabellen som hjelpemidler når du skal velge driftsklasse.

Flytskjema som illustrerer de anbefalte kriteriene for hver driftsklasse. Kriteriene framgår også av tabellen med informasjon om driftsklassene.
Flytskjemaet illustrerer de anbefalte kriteriene som gjelder for hver av driftsklassene. Disse kriteriene framgår også av tabellen med informasjon om driftsklassene. Flytskjema: Task.no.

Tabell med kriterier for driftsklassene

Driftsklasse GsA

Anbefalte kriterier:

  • hovednett for gang- og sykkeltrafikk

  • prioriterte strekninger i bymessige strøk med høy gang- og sykkeltrafikk

  • ferdselsareal hvor store deler av arealet eller strekningen har indikatorer som skal være bare hele året

  • områder med vekslende værforhold, der det er vanskelig å opprettholde GsB-standard

  • god dekkekvalitet og tilstrekkelig bæreevne

Driftsklasse GsB

Anbefalte kriterier:

  • hovednett for gang- og sykkeltrafikk

  • kan brukes generelt, men er også særlig egnet i områder med stabile og kalde vinterforhold

  • kan brukes for områder hvor salt ikke tillates etter spesiell beskrivelse

Driftsklasse GsC

Anbefalte kriterier:

  • øvrig ferdselsareal for gående og syklende

  • kan brukes for områder hvor salt ikke tillates etter spesiell beskrivelse

Oppfølging og inspeksjon

Oppfølging og inspeksjon bidrar til å sikre at alt er som det skal være. Dette er særlig viktig på de mest trafikkerte gang- og sykkelveiene.

I filmen ser du hvordan byggeleder Johan Hall og kontrollingeniør Petter Looy Nielsen utfører stikkprøvekontroll i Oslo. Video: Task.no.
Sist oppdatert:

Drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg