Du må søke Statens vegvesen om tillatelse hvis du skal arrangere et motorsportarrangement på lukket bane.

Dette gjelder for konkurransekjøring, trening til konkurransekjøring eller annen organisert kjøring som med Statens vegvesens tillatelse holdes på særskilt bane eller vei som strenges for all annen trafikk. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille nærmere vilkår i samsvar med lovens formål.

Kun klubber som er tilknyttet et motorsportforbund som har sendt inn regelverk til Statens vegvesen, kan søke om å arrangere konkurransekjøring eller trening til konkurransekjøring.

Søknaden og regelverket skal innsendes til Statens vegvesen på .

Frister

Senest tre måneder før første gjennomføring av organisert trenings- og konkurransekjøring skal motorsportforbundet oversende reglementet til Statens vegvesen.

Du må søke om tillatelse til å arrangere motorsportarrangement minimum 4 måneder før arrangementet starter. Ved større arrangement bør du sende søknaden allerede når planleggingen starter.

I en overgangsperiode, etter innføringen av de nye reglene, oppfordrer vi motorsportforbund og klubber til å sende inn regelverk og søknad om motorsportarrangement snarest mulig. Statens vegvesen vil behandle søknadene fortløpende for å forsøke å legge til rette for god gjennomføring av motorsportarrangement også i den nærmeste tiden fremover.

Avlysning

Hvis arrangementet blir avlyst, gir du beskjed om dette til Statens vegvesen så snart som mulig.

Sett deg inn i dette før du søker

Statens vegvesen legger til grunn at arrangøren kontakter andre relevante instanser, for eksempel politiet, kommunen og fylkeskommunen.

Kontakt Statens vegvesen ved spørsmål.