Prosjektering omfatter arbeidet utover vedtatt reguleringsplan, og inkluderer alle arbeider for å presentere et fullstendig konkurransegrunnlag.

Planlegging, prosjektering og grunnerverv