Prosjektering omfatter arbeidet utover vedtatt reguleringsplan, og inkluderer alle arbeider som forutsettes for å presentere et fullstendig konkurransegrunnlag.