Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking.

Grunnleggende om trafikkskilt

Grunnleggende om trafikkskilt – Jon Flydal (PDF)

Jon Flydal, grunnleggende om trafikkskilt. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Utarbeidelse av skiltplan

Utarbeidelse av skiltplan – Odd Anders Magnussen (PDF, 8 MB)

Odd Anders Magnussen om utarbeidelse av skiltplan. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Grunnleggende om veioppmerking

Grunnleggende om veioppmerking – Bjørn Skaar (PDF, 3 MB)

Bjørn Skaar, grunnleggende om veioppmerking. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Behandling av reklamesaker

Behandling av reklamesaker – Kjersti Bakken (PDF, 3 MB)

Kjersti Bakken om behandling av reklamesaker. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Veivisning 

Veivisning – Jacob Torgersen og Berit Kreken (PDF, 7 MB)

Jacob Torgersen og Berit Kreken om veivisning. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Service- og virksomhetsvisning

Service- og virksomhetsvisning – Unni Bukkøy Lodden (PDF)

Unni Bukkøy Lodden om service- og virksomhetsvisning. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Fartsgrenser

Fartsgrenser – Odd Anders Magnussen (PDF, 2 MB)

Odd Anders Magnussen om fartsgrenser. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Sykkelanlegg

Sykkelanlegg – Jon Flydal (PDF, 3 MB)

Jon Flydal, om sykkelanlegg. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Parkering

Parkeringsregulering – Brumilda Miftari (PDF, 3 MB)

Brumilda Miftari om parkeringsregulering. Grunnkurs trafikkskilt og veioppmerking 2020. Video: Statens vegvesen.

Trafikkskilt og veioppmerking