Regelverk som gjelder for trafikkskilt og veioppmerking.

Last ned veiledningsmateriell

Kontakt 

  • Spørsmål som gjelder regelverk for trafikkskilt, kan du sende oss på e-post  
  • Spørsmål som gjelder regelverk for veioppmerking, kan du sende oss på e-post

Fravik

Trafikkskilt og veioppmerking