Regelverk som gjelder for trafikkskilt og vegoppmerking.

Kontakt 

  • Spørsmål som gjelder regelverk for trafikkskilt, kan du sende oss på e-post  
  • Spørsmål som gjelder regelverk for vegoppmerking, kan du sende oss på e-post 

Fravik

Fravik fra krav i veg­normalene

 

Trafikkskilt og vegoppmerking