300 serien gjelder både veg i dagen, bruer og tunneler.

Vegnormaler, veiledninger og retningslinjer i denne nummerserien omhandler krav og veiledning til planlegging, gjennomføring, funksjon og drift av trafikksignalanlegg, vegoppmerking, trafikkskilt og arbeidsvarsling på offentlig veg. 

Håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

VEILEDNING Utgitt
2009

Håndbok V321 Variable trafikkskilt

VEILEDNING Utgitt
2013

N-V322 Trafikksignalanlegg – Planlegging, drift og vedlikehold

Veilederen har teknisk innhold fra 2007, men er nå lagt ut i digital form. Revisjon av veilederen vil gjennomføres etter at N303 Trafikksignalanlegg, er oppdatert.

VEILEDNING Utgitt
2023