Håndbøkene i 300-serien omhandler krav og veiledning til planlegging, gjennomføring, funksjon og drift av trafikksignalanlegg, vegoppmerking, trafikkskilt og arbeidsvarsling på offentlig veg. Håndbøkene gjelder både veg i dagen, bruer og tunneler.