Håndbøkene i 600-serien omhandler krav og veiledning til drift og vedlikehold på riksvegnettet. Herunder inngår tiltaksparametere, utføringsstandard, samt utforming av drifts- og vedlikeholdskontrakter. Videre inngår krav til trafikkberedskap, vegmeldingstjenesten, system for oppfølging.