600-serien omhandler krav og veiledning til drift og vedlikehold på riksvegnettet.

Herunder inngår tiltaksparametere, utføringsstandard, samt utforming av drifts- og vedlikeholdskontrakter. Videre inngår krav til trafikkberedskap, vegmeldingstjenesten, system for oppfølging.

Håndbok R611 Trafikkberedskap

RETNINGSLINJER Utgitt
2015

Håndbok R612 Vegmeldingstjenesten

RETNINGSLINJER Utgitt
2006

Håndbok V621 MC-sikkerhet

Utforming og drift av veg- og trafikksystemer
VEILEDNING Utgitt
2007

Håndbok V622 Ajourhold og utsetting av referansestolper

Håndbok V622 inngår i V830 Nasjonalt vegreferansesystem

Håndbok V630 Elektroveileder - nødstrømsforsyning i vegtunneler

V630 er utgått og innholdet er overdratt til Norsk Elektroteknisk komité og er nå lansert som NEK TS 600 i regi av NEK.