Håndbøkene i 400-serien omhandler krav og veiledning for dimensjonering av alle offentlige bruer og ferjeleier. Herunder menes statikk, laster og materialvalg. Krav og veiledning til geometrisk utforming av bru er gitt i 100-serien.