400-serien omhandler krav og veiledning for dimensjonering av alle offentlige bruer og ferjeleier.

Herunder menes statikk, laster og materialvalg. Krav og veiledning til geometrisk utforming av bru er gitt i 100-serien.

N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
VEGNORMAL Utgitt
2024
2015

N401 Bruforvaltning fylkesveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
VEGNORMAL Utgitt
2021
2017

Håndbok R410 Kabler til henge-, skråstag- og buebruer

Spørsmål og kommentarer sendes til
RETNINGSLINJER Utgitt
2018

Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
RETNINGSLINJER Utgitt
2018

V412 Bæreevneklassifisering av bruer, laster

V412 + V413 erstatter R412

VEILEDNING Utgitt
2023

V413 Bæreevneklassifisering av bruer, materialer

V412 + V413 erstatter R412

VEILEDNING Utgitt
2023

Håndbok V420 Utforming av bruer

VEILEDNING Utgitt
1992

Håndbok V421 Steinhvelvbruer

VEILEDNING Utgitt
2002

Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker

Normerte T-bjelker – NTB og Kant T-bjelker – KTB
VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V427 Platebruer

VEILEDNING Utgitt
2021

V431 Ferjekai : Prosjektering

VEILEDNING Utgitt
2023

V432 Ferjekai : Elektrohydrauliske styresystemer

VEILEDNING Utgitt
2023

V440 Bruregistrering

VEILEDNING Utgitt
2023

N-V441 Bruinspeksjon

VEILEDNING Utgitt
2023

Håndbok V460 Beredskapsbruer

Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal
VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V461 Beredskapsbruer, Elementoversikt

Elementoversikt, Type Mabey Universal
VEILEDNING Utgitt
2013