Håndbøkene i 500-serien omhandler krav og veiledning for prosjektering og bygging av tunneler på offentlig veg. Deltema er tverrprofilbredde, geologiske undersøkelser, trafikk- og brannsikkerhet, ventilasjon, belysning, drenering, stabilitetssikring, vann- og frostsikring og tekniske anlegg.