500-serien omhandler krav og veiledning for prosjektering og bygging av tunneler på offentlig veg.

Deltema er tverrprofilbredde, geologiske undersøkelser, trafikk- og brannsikkerhet, ventilasjon, belysning, drenering, stabilitetssikring, vann- og frostsikring og tekniske anlegg.

Håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler

Håndbok R510 inngår i N500 og V520

Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler

RETNINGSLINJER Utgitt
2021

Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift

RETNINGSLINJER Utgitt
2020

N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel

VEILEDNING Utgitt
2023