Håndbøkene i 200-serien omhandler krav og veiledning for dimensjonering av offentlig vegs over- og underbygning (inkluderer både veg og sideterreng/grøft), utforming av sideområdet, samt dimensjonering/forankring/innfesting av ulike vegelementer som kummer, rør, murer, kantstein, gjerder og stolper.