Håndbøkene i 800-serien omhandler krav og veiledning til trafikant og kjøretøy. Her inngår føringer for elektronisk billettering (ITS), rutedata, kjøre- og hviletider og læreplaner til kjøreopplæring.