800-serien omhandler krav og veiledning til trafikant og kjøretøy.

Her inngår føringer for elektronisk billettering (ITS), rutedata, kjøre- og hviletider og læreplaner til kjøreopplæring.

N801 Nasjonale rutedata

Fra 1. april 2017 forvaltes håndbok N801 av Jernbanedirektoratet.

Håndbok V821 Elektronisk billettering

Fra 1. april 2017 forvaltes Håndbok V821 av Jernbanedirektoratet.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V850 Læreplaner førerkortklassene A1, A2 og A

Tidligere håndbok V850 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A er fra 2016 delt i tre håndbøker
VEILEDNING Utgitt
2016
2023
2023

Håndbok V851 Læreplan førerkortklasse B, B kode 96 og BE

VEILEDNING Utgitt
2016

Manual V851E Curriculum for Driving Licence Categories B, B Code 96 and BE

GUIDELINES Published
2018

Håndbok V852 Læreplan klasse AM146

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V853 Læreplan klasse T

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V854 Læreplan klasse C1 og C1E

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V855 Læreplan klasse D1 og D1E

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V856 Læreplan klasse C og CE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V857 Læreplan klasse D og DE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V858 Ny føreropplæring

VEILEDNING Utgitt
2005

Manual V858E Driver training in Norway

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
2005

Håndbok V859 Læreplan yrkessjåførutdanning

VEILEDNING Utgitt
2020

Håndbok V860 Læreplan klasse S

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V861 Læreplan for førerkortklasse AM147

VEILEDNING Utgitt
2019