Statens vegvesen har utarbeidet en samling brudetaljer og eksempeltegninger.

Tegningene er ment som hjelp i prosjekteringen og er å betrakte som veiledende. Ved behov vil tegningene bli revidert, og det er dette behovet for fortløpende oppdatering som har gjort at de ikke er innarbeidet i vegnormaler. Detaljene er revidert 23.12.2016. Eksempeltegning er revidert 08.04.2016

Detaljene og eksempeltegningene er godkjent i henhold til vegnormal N400 Bruprosjektering på samme måten som arbeidstegninger for bruer. Spørsmål, kommentarer og innspill kan sendes til .

Veiledninger oppdateres ikke like ofte som vegnormaler. Dette kan medføre at deler av veiledningene ikke er i henhold til dagens vegnormal N400 Bruprosjektering og annet gjeldende regelverk. Ved bruk av veiledningene er det derfor viktig å være oppmerksom på når veiledningen ble utgitt, hvilket regelverk som var gjeldende på den tiden og hva som er gjeldende regelverk for prosjektet i dag.

Last ned brudetaljer som PDF enkeltvis

Last ned brudetaljer i PDF samlet

Last ned eksempeltegninger som PDF

Last ned brudetaljer som DWG

Det kan oppstå problemer med å åpne dwg-filer direkte fra nettleser. For å omgå dette kan du høyre-klikke på lenken, velge "Lagre mål som" og lagre dem lokalt på din maskin.