Statens vegvesen har utviklet standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier.

Tegninger og beregninger av de standardiserte ferjekaibruene er kontrollert i henhold til vegnorma N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av ferjekaier. Ferjekaibrua er det eneste standardiserte konstruksjonselementet. Beregninger av øvrig konstruksjonsdeler (eksisterende kaianlegg, fundamentering, tilleggskai osv.) tilknyttet ferjekaibruene utføres som beskrevet i vegnormal N400 Bruprosjektering. Materialet skal også gjennom kontroll og godkjenning ihenhold til N400 kapittel 2.

Veiledning V433 finner du i oversikten www.vegvesen.no/handboker.

Last ned tegningene som PDF

Last ned IFC-filer

Det kan oppstå problemer med å åpne IFC-filer direkte fra nettleser. For å omgå dette kan du høyre-klikke på lenken, velge "Lagre mål som" og lagre dem lokalt på din maskin.