Vegnormaler og veiledninger som omhandler krav og veiledning for prosjektering av alle offentlige bruer og ferjekaier samt tegningssett.

Veiledninger oppdateres ikke like ofte som vegnormaler. Dette kan medføre at deler av veiledningene ikke er i henhold til dagens vegnormal N400 Bruprosjektering og annet gjeldende regelverk. Ved bruk av veiledningene er det derfor viktig å være oppmerksom på når veiledningen ble utgitt, hvilket regelverk som var gjeldende på den tiden og hva som er gjeldende regelverk for prosjektet i dag.

Tegningssett

Noen veiledninger har tilhørende tegningssett. Tegningssettene er tilgjengelige for nedlastning på sidene nedenfor.

Regelverk og veiledning