Tegninger av forhåndsgodkjente prefabrikkerte kulvertelementer.

Veiledning V425 Prefabrikkerte kulverter – Elementtegninger gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente kulvertelementer. Håndboka og tegningene er i hovedsak en videreføring av grunnlaget som har ligget på vegvesen.no siden 2017, men noen forutsetninger og detaljer er revidert og rettet. Endringene er omtalt i håndboka.

Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte elementene. Kulverter må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormal N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av elementene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd.

Veiledning V425 finner du i oversikten www.vegvesen.no/handboker

Veiledninger oppdateres ikke like ofte som vegnormaler. Dette kan medføre at deler av veiledningene ikke er i henhold til dagens vegnormal N400 Bruprosjektering og annet gjeldende regelverk. Ved bruk av veiledningene er det derfor viktig å være oppmerksom på når veiledningen ble utgitt, hvilket regelverk som var gjeldende på den tiden og hva som er gjeldende regelverk for prosjektet i dag.

Tegningene, samt en av beregningsrapportene fra 2015, finnes nedenfor.

Last ned tegningene som PDF

Last ned tegningene som DWG

Det kan oppstå problemer med å åpne dwg-filer direkte fra nettleser. For å omgå dette kan du høyre-klikke på lenken, velge "Lagre mål som" og lagre dem lokalt på din maskin.

Beregningseksempel