Kurset har ikke til hensikt å måle føreregenskapene dine, men gjøre deg bevisst på situasjoner der du kan møte ekstra utfordringer.