Du kan bruke et førerkort fra et annet EU/EØS-land i Norge så lenge det er gyldig. Du er likevel underlagt norske helsekrav.

Nasjonale førerkortklasser fra andre land gjelder ikke i Norge.

På EU-kommisjonens nettsider kan du søke etter førerkort ut fra når de ble utstedt, og se en oversikt over gyldige førerkortmodeller.

EU/EØS-førerkort utstedt etter innbytte fra et land utenfor EU/EØS-området

Har du fått EU/EØS-førerkort ved å bytte inn et førerkort fra et land utenfor EU/EØS, er det vanligvis reglene for det landet det opprinnelig ble utstedt i, som gjelder. Du kan benytte det i Norge i inntil tre måneder.

Hvis du fikk fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og fikk utstedt et EU/EØS-førerkort før denne datoen, kan du bruke førerkortet som et vanlig EU/EØS-førerkort. Det samme gjelder om du har hatt gyldig førerrett fra ett eller flere EU/EØS-land i minst 10 år sammenhengende før du fikk fast bopel i Norge.

Førerkort utstedt i strid med kravet til fast bopel eller studieopphold

Du kan i utgangspunktet bare få førerkort utstedt i et land der du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier. Hvis du ikke har fast bopel, eller ikke er på studieopphold, i landet der førerkortet ditt er utstedt, kan det være at førerkortet ikke er gyldig for kjøring i Norge.

Fremgår det av informasjon på førerkortet, eller informasjon fra utstederstaten, at vilkårene for utstedelse ikke var oppfylt på utstedelsestidspunktet, kan Statens vegvesen starte undersøkelser for å avgjøre om førerkortet er gyldig for kjøring i Norge.