Japan

Du kan bytte et førerkort for bil fra Japan til et norsk førerkort for personbil klasse B uten å kjøre opp på nytt. Fristen for å bytte inn førerkortet uten prøve er ett år etter at du tok fast bopel i Norge.

Om du ikke har byttet inn førerkortet innen ettårsfristen, må du ta opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og glattkjøring (sikkerhetskurs på bane), og bestå teoriprøve og oppkjøring. Fristen for å gjennomføre dette er to år etter at du fikk fast bopel i Norge.

Hvis du har et japansk førerkort med andre førerkortklasser, kan du søke om innbytte mot å ta oppkjøring i den tyngste klassen og/eller eventuelle A-klasser, i løpet av det første året etter du fikk fast bopel i Norge.

Grønland

Du kan bytte inn et førerkort for personbil klasse B som er utstedt i Grønland etter 1. januar 1995, når du har bestått oppkjøring. For øvrig gjelder innbyttereglene for land utenfor EU/EØS. Du kan ikke bytte inn andre klasser. Er førerkortet ditt utstedt før 1. januar 1995, kan du ikke bytte det inn i Norge. Om du da ønsker førerkort i Norge, må du ta det som førstegangssøker.

Sveits

Du kan bytte førerkort fra Sveits til norsk førerkort i tilsvarende klasser uten at du trenger å ta nye prøver. Fristen for å bytte inn førerkortet uten prøver er ett år etter at du fikk fast bopel i Norge.

Etter ettårsfristen må du bestå oppkjøring i klasse B. Hvis du består, får du et norsk førerkort med klasse B og eventuelt andre klasser du hadde på det sveitsiske førerkortet. Hvis du stryker, må du bestå oppkjøring i den tyngste klassen du ønsker å bytte inn. Har førerkortet ditt bare klasse A1/A2/A, må du bestå oppkjøring i tilsvarende klasse.