Har du førerkort fra ett av disse landene, kan du bytte det inn og få et norsk førerkort i stedet. Se hvilke regler førerkortet ditt må oppfylle her.

For å få byttet inn førerkortet, må du ha full førerrett når du flytter til Norge og gyldig førerrett når du søker om innbytte. 

Dette må du gjøre for å bytte førerkortet ditt

Levere søknad om innbytte

Du kan levere søknaden ved en trafikkstasjon eller sende den per post. I begge tilfeller må du levere inn ferdig utfylt søknadsskjema, originalt førerkort og bostedsattest eller dokumentasjon på når du flyttet tilbake til Norge.

Bestill time hvis du vil levere det selv, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Har du flyttet til Norge fra utlandet?

Hvis du har flyttet til Norge fra utlandet må du dokumentere når du fikk fast bopel i Norge. Normalt dokumenteres det med bostedsattest fra Skatteetaten.

Tok du førerkortet under et midlertidig utenlandsopphold?

Hvis du har tatt førerkortet i utlandet mens du har vært registrert med fast bopel i Norge, må du dokumentere at du enten

 • hadde fast bopel i landet som utstedte førerkortet, da førerkortet ble utstedt 

eller

 • at du tok førerkortet under et studieopphold som varte i minst seks måneder.

Ingen frist for å søke om innbytte

Du har ingen frist for å søke om innbytte etter at du fikk fast bopel i Norge eller du flyttet tilbake etter et midlertidig utenlandsopphold.

Er førerkortet ditt på et annet språk?

Hvis førerkortet ditt ikke er på engelsk, fransk eller tysk, må du i tillegg levere internasjonalt førerkort eller godkjent oversettelse til norsk.

Midlertidig kjøretillatelse

Førerkort fra land utenfor EØS-området er normalt gyldige for kjøring i tre måneder etter at du kom til Norge. Hvis du leverer søknad om innbytte innenfor denne perioden, kan det hende du har krav på å få en midlertidig kjøretillatelse. I så fall må du fremvise godkjent legitimasjon ved trafikkstasjonen.

Må du levere syns- eller helseattest?

Du må levere synsattest hvis du

 • skal bytte inn lette klasser (motorsykkel og bil), og du har nedsatt syn eller det er noe annet med synet ditt. Dette får du spørsmål om under egenerklæring om helse når du fyller ut søknadsskjemaet for innbytte.

Du må levere helseattest hvis du

 • skal bytte inn tunge førerkortklasser (lastebil- og bussklasser) eller
 • skal bytte inn lette klasser (motorsykkel og bil), og du har svekket helse som kan påvirke trafikksikkerheten. Dette får du spørsmål om under egenerklæring om helse når du fyller ut søknadsskjemaet for innbytte.

Du får et vedtak

Når vi har mottatt søknaden din, tar det normalt inntil fire uker for oss å behandle den.

Vi sender vedtaket til din digitale postkasse. Hvis du har reservert deg fra å motta post digitalt, får du vedtaket i posten.

Får du innvilget søknaden din, får du informasjon i vedtaket om hva du skal gjøre videre.

Bestå teoriprøve og oppkjøring for personbil

Får du innvilget søknaden din, må du bestå teoriprøve og oppkjøring.

Teoriprøven har ingen begrensninger på antall forsøk. Du har to forsøk på å bestå oppkjøringen. Hvis du ikke har bestått oppkjøringen etter to forsøk, får du ikke lenger byttet inn førerkortet ditt i klasse B. Ønsker du fortsatt å ta norsk førerkort i klasse B, må du da gjennomføre opplæringen på vanlig måte. Se våre nettsider for mer informasjon om veien til førerkortet.

Etter du har fått innvilget søknaden om innbytte, har du to år på å bestå prøvene. Hvis du ikke rekker det, kan du søke på nytt. Ved en ny søknad regnes alle forsøkene på oppkjøring du har gjort tidligere. Hvis du allerede har strøket en gang, vil du bare ha ett forsøk igjen. 

Har du ikke fått gjennomført innbytte, og senere vært utvandret fra Norge, teller ikke tidligere forsøk på oppkjøringer ved en ny søknad. Du starter da på nytt. 

Bestilling og gjennomføring

Du bestiller time til teoriprøven for personbil (B-klasse). Prøven tar du på en trafikkstasjon.

Når du kommer til trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen må du vise gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven. Du må også ta og betale for bilde til førerkortet. 

Synstest

Hvis du ikke har fått beskjed om at du må levere syns- eller helseattest i vedtaket om innvilget innbytte, må du ta en synstest når du skal ta teoriprøven.

Gjennomføring av teoriprøven

I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc. Du kan be om å få utlevert hodetelefoner hvis du vil ha oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk. Da må du velge norsk bokmål som språk.

Språk

I klasse B kan du ta teoriprøven på norsk bokmål, nynorsk, samisk, engelsk, sorani, arabisk (MSA) og tyrkisk.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Under en tilrettelagt teoriprøve er det en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. Du kan også søke om å bruke tolk under prøven hvis du syns det er vanskelig å forstå de språkene spørsmålene teoriprøven er på.

Etter teoriprøven

Du får resultatet vist på skjermen med en gang du har levert. Der kan du se gjennom de oppgavene du har svart feil på. Du får også tilsendt resultatet av prøven med en oppsummering av besvarelsen på de ulike temaene. 

Hvis du stryker på teoriprøven

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente to uker før du kan ta en ny prøve. Når du møter opp til den nye prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Når du har bestått teoriprøven

Når teoriprøven er bestått kan du bestille oppkjøring. Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon. Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille timen selv. 

Før du kan kjøre opp

Du kan bestille time til oppkjøring når

 • du har bestått teoriprøven
 • politiet har godkjent vandelen din
 • du har levert eventuell syns- eller helseattest

Vandelen er en rutinemessig sjekk. Statens vegvesen ber politiet om å gjøre denne sjekken når du har søkt om innbytte. Behandlingstiden hos politiet er normalt inntil fire uker, men den kan også være lenger.

Betaling for oppkjøringen

Når du bestiller time til oppkjøring vil du få en frist for når du senest kan avbestille timen. Når avbestillingsfristen har utløpt, vil du få en SMS om at kan  betale for timen på Din side. Du kan også betale for timen når du møter opp på trafikkstasjonen, men da koster den mer.

Hvis du avbestiller en time mindre enn to virkedager før oppkjøringen, må du betale for timen.

Når du skal kjøre opp

Når du møter til oppkjøring, må du  vise  gyldig legitimasjon. Du må selv stille med kjøretøy til prøven. Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Prøven varer opptil 75 minutter og er delt i tre deler:

 • Klargjøring av kjøretøyet.
 • Sikkerhetskontroll. Her får du en stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, for eksempel kontroll av bremser eller spylervæske.
 • Kjøring. Kjøringen er den mest omfattende delen og den foregår etter en rute som er bestemt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre.

Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Oppkjøring med manuelt gir eller automatgir

Kjører du opp med manuelt gir, kan du med norsk førerkort kjøre biler med begge girsystemer.

Hvis du kjører opp med automatgir, får du førerkort med en kode som viser at du kun kan kjøre med automatgir. Får du senere behov for å kjøre biler med manuelt gir, må du ta en ny oppkjøring med manuelt gir.

Etter oppkjøringen

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

Hvis du stryker på oppkjøringen

Hvis du ikke består oppkjøringen på første forsøk, må du vente fire uker før du kan ta den neste og siste prøven. Når du møter opp til den siste prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for oppkjøringen på nytt.

Bestå teoriprøve og oppkjøring for motorsykkel

Får du innvilget søknaden din, må du bestå teoriprøve og oppkjøringen. 

Teoriprøven har ingen begrensninger på antall forsøk. Du har to forsøk på å bestå oppkjøringen. Hvis du ikke har bestått oppkjøringen etter to forsøk, får du ikke lenger byttet inn førerkortet ditt for motorsykkel. Ønsker du fortsatt å ta norsk førerkort i klasse A, A1 eller A2, må du da gjennomføre opplæringen på vanlig måte. Se våre nettsider for mer informasjon om veien til førerkortet.

Etter at du har fått innvilget søknaden om innbytte, har du to år på å bestå prøvene. Hvis du ikke rekker det, kan du søke på nytt. Ved en ny søknad regnes alle forsøkene på oppkjøring du har gjort tidligere. Hvis du allerede har strøket en gang, vil du bare ha ett forsøk igjen. 

Har du ikke fått gjennomført innbytte, og senere vært utvandret fra Norge, teller ikke tidligere forsøk på oppkjøringer ved en ny søknad. Du starter da på nytt.

Bestilling og gjennomføring

Du bestiller time til teoriprøven for motorsykkel (A-klasse). Prøven tar du på en trafikkstasjon.

Når du kommer til trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen må du vise  gyldig legitimasjon  og  betale for teoriprøven. Du må også ta og betale for bilde til førerkortet. 

Synstest

Hvis du ikke har fått beskjed om at du må levere syns- eller helseattest i vedtaket om innvilget innbytte, må du ta en synstest når du skal ta teoriprøven.

Gjennomføring av teoriprøven

I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc. Du kan be om å få utlevert hodetelefoner hvis du vil ha oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk. Da må du velge norsk bokmål som språk.

Språk

I A-klasse kan du ta teoriprøven på norsk bokmål eller engelsk. Du kan selv skifte til det språket du ønsker under prøven.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Under en tilrettelagt teoriprøve er det en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. Du kan også søke om å bruke tolk under prøven hvis du syns det er vanskelig å forstå de språkene spørsmålene teoriprøven er på.

Etter teoriprøven

Du får resultatet vist på skjermen med en gang du har levert. Der kan du se gjennom de oppgavene du har svart feil på. Du får også tilsendt resultatet av prøven med en oppsummering av besvarelsen på de ulike temaene. 

Hvis du stryker på teoriprøven

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente to uker før du kan ta en ny prøve. Når du møter opp til den nye prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Når du har bestått teoriprøven

Når teoriprøven er bestått kan du bestille oppkjøring. Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon. Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille timen selv. 

Før du kan kjøre opp

Du kan bestille time til oppkjøring når

 • du har bestått teoriprøven
 • politiet har godkjent vandelen din
 • du har levert eventuell syns- eller helseattest

Vandelen er en rutinemessig sjekk. Statens vegvesen ber politiet om å gjøre denne sjekken når du har søkt om innbytte. Behandlingstiden hos politiet er normalt inntil fire uker, men den kan også være lenger.

Betaling for oppkjøringen

Når du bestiller time til oppkjøring vil du få en frist for når du senest kan avbestille timen. Når avbestillingsfristen har utløpt, vil du få en SMS om at kan  betale for timen på Din side. Du kan også betale for timen når du møter opp på trafikkstasjonen, men da koster den mer.

Hvis du avbestiller en time mindre enn to virkedager før oppkjøringen,  må du betale for timen.

Når du skal kjøre opp

Når du møter til oppkjøring, må du vise  gyldig legitimasjon. Du må selv stille med kjøretøy til prøven. Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Prøven varer opptil 65 minutter og er delt i tre deler:

 • Klargjøring av kjøretøyet.
 • Sikkerhetskontroll. Her får du en stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, for eksempel kontroll av bremser.
 • Kjøring. Kjøringen er den mest omfattende delen og den foregår etter en rute som er bestemt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre.

Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Oppkjøring med manuelt gir eller automatgir

Kjører du opp med manuelt gir, kan du med norsk førerkort kjøre motorsykler med begge girsystemer.

Hvis du kjører opp med automatgir, får du førerkort med en kode som viser at du kun kan kjøre med automatgir. Får du senere behov for å kjøre motorsykler med manuelt gir, må du ta en ny oppkjøring med manuelt gir.

Etter oppkjøringen

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

Hvis du stryker på oppkjøringen

Hvis du ikke består oppkjøringen på første forsøk, må du vente fire uker før du kan ta den neste og siste prøven. Når du møter opp til den siste prøven, viser du  gyldig legitimasjon og betaler for oppkjøringen på nytt.

Bestå oppkjøring for personbil med tilhenger eller lastebil- og bussklasser.

Får du innvilget søknaden din, må du bestå oppkjøringen. Har du flere av disse klassene, trenger du bare å bestå oppkjøring i den høyeste klassen. 

Som høyeste klasse regnes i stigende rekkefølge: BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE, CE. 

Du har to forsøk på å bestå oppkjøringen. Hvis du ikke har bestått oppkjøringen etter to forsøk, får du ikke lenger byttet inn førerkortet. Ønsker du fortsatt å ta norsk førerkort i disse klassene, må du da gjennomføre opplæringen på vanlig måte. Se våre nettsider for mer informasjon om veien til førerkortet.

Etter at du har fått innvilget søknaden om innbytte, har du to år på å bestå oppkjøringen. Hvis du ikke rekker det, kan du søke på nytt. Ved en ny søknad regnes alle forsøkene på oppkjøring du har gjort tidligere. Hvis du allerede har strøket en gang, vil du bare ha ett forsøk igjen. 

Har du ikke fått gjennomført innbytte, og senere vært utvandret fra Norge, teller ikke tidligere forsøk på oppkjøringer ved en ny søknad. Du starter da på nytt.

Bestilling og gjennomføring

Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon. Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille timen selv. 

Før du kan kjøre opp

Du kan bestille time til oppkjøring når du har levert helseattest.

Betaling for oppkjøringen

Når du bestiller time til oppkjøring vil du få en frist for når du senest kan avbestille timen. Når avbestillingsfristen har utløpt, vil du få en SMS om at kan  betale for timen på Din side. Du kan også betale for timen når du møter opp på trafikkstasjonen, men da koster den mer.

Hvis du avbestiller en time mindre enn to virkedager før oppkjøringen,  må du betale for timen.

Når du skal kjøre opp

Når du møter til oppkjøring, må du vise gyldig legitimasjon. Du må selv stille med kjøretøy til prøven. Kjøretøyet du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Prøven varer i 65 til 75 minutter, avhengig av hvilken klasse du kjører opp i, og er delt i tre deler:

 • Klargjøring av kjøretøyet.
 • Sikkerhetskontroll. Her får du en stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, for eksempel kontroll av bremser eller spylervæske.
 • Kjøring. Kjøringen er den mest omfattende delen og den foregår etter en rute som er bestemt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre.

Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Oppkjøring med manuelt gir eller automatgir

Kjører du opp med manuelt gir, kan du med norsk førerkort kjøre biler og eventuelle lastebil- og bussklasser med begge girsystemer. Hvis du kjører opp med automatgir, og har klasse B med manuelt gir fra før, kan du også kjøre begge girsystemer.

Hvis du kjører opp med automatgir, og har klasse B begrenset til automatgir fra før, får du et førerkort med en kode som viser at du kun kan kjøre med automatgir. Får du senere behov for å kjøre kjøretøy med manuelt gir, må du ta en ny oppkjøring med manuelt gir. 

Etter oppkjøringen

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

Hvis du stryker på oppkjøringen

Hvis du ikke består oppkjøringen på første forsøk, må du vente fire uker før du kan ta den neste og siste prøven. Når du møter opp til den siste prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for oppkjøringen på nytt.

Hvis du har klasser tilsvarende flere av klassene BE, C1, D1, C1E, D1E, C, D, DE og CE på ditt utenlandske førerkort, og du stryker på den første prøven, kan den siste prøven bare gjennomføres på den samme eller lavere klasse. Har du for eksempel klasser tilsvarende klasse BE, C1 og C, og du stryker på den første prøven i klasse C1, kan den siste prøven bare gjennomføres på klasse BE eller C1.

Bestille norsk førerkort 

Når oppkjøringen er bestått må du bestille norsk førerkort før du kan begynne å kjøre.

Førerkortet bestiller du på trafikkstasjonen. 

For at du skal kunne bytte inn førerkortet ditt, må det oppfylle noen betingelser.

Disse betingelsene må være oppfylt

Du må ha full førerrett når du flytter til Norge

Det utenlandske førerkortet må gi deg de samme rettighetene som en norsk førerrett i tilsvarende klasse gir deg.

Det betyr blant annet at du med den utenlandske førerretten din

 • kan kjøre når og hvor du vil
 • selv bestemmer hvem du har med som passasjer når du kjører
 • kan utvide førerkortet med de klassene du ønsker

Du må ha gjennomført all opplæring og alle prøver for førerkortklassen, i det landet som førerkortet er utstedt i.

Hvis du tok førerkort under et midlertidig studieopphold i utlandet, må du ha hatt full førerrett før du kom tilbake til Norge.

Mange land, blant annet USA og Canada, tildeler førerrett trinnvis. En amerikansk «Provisional Driver's License» gir for eksempel ofte begrenset førerrett sammenlignet med et norsk førerkort i tilsvarende klasse. Hadde førerkortet ditt slike begrensninger da du reiste ut fra utstederlandet, kan du ikke bytte det inn i et norsk førerkort.

Hvis det utenlandske førerkortet ditt har begrensninger, men du likevel mener at du hadde full førerrett da du forlot utstederlandet, må du vise en skriftlig, stemplet og signert bekreftelse fra førerkortmyndighetene i landet som utstedte førerkortet. Bekreftelsen må inneholde ditt fulle navn og førerkortnummer, og den skal bekrefte at du hadde full førerrett da du forlot utstederlandet.

I bekreftelsen skal det stå tydelig at alle begrensninger var opphørt da du flyttet til Norge. Det gjelder for eksempel begrensninger knyttet til

 • når, hvor og med hvem du kan kjøre
 • utvidelse til en annen førerkortklasse
 • gjenstående opplæring eller prøve

Førerretten må være gyldig når du søker om innbytte

Hvis gyldigheten er utløpt når du søker om innbytte, men du mener at du fortsatt har gyldig førerrett i landet førerkortet er utstedt i, må du ha en bekreftelse fra førerkortmyndighetene i landet som har utstedt førerkortet som viser at du fremdeles har gyldig førerrett i det landet. Bekreftelsen må inneholde

 • ditt førerkortnummer
 • ditt navn
 • din fødselsdato

Den skal være datert, signert og stemplet av førerkortmyndigheten i utstederlandet.

Du må kunne dokumentere studieopphold i utlandet hvis du tok førerkortet ditt under et midlertidig utenlandsopphold

Hvis du har fast bopel i Norge og tok førerkortet under et midlertidig studieopphold i et land utenfor EØS-området som vi bytter inn førerkort fra, gjelder dette: Du må dokumentere studieoppholdet ditt med startdato og sluttdato. Startdatoen og sluttdatoen må dekke den perioden da du tok førerkortet. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse fra skolen din eller universitetet ditt i utstederlandet eller i Norge.

Bruker du et vitnemål eller en karakterutskrift som dokumentasjon, må det vise start- og sluttdato. Du må også dokumentere hjemreisen din etter endt studie, for eksempel med en kopi av flybilletten din.

Innbytte av førerkort fra land utenfor EU/EØS