Har du førerkort i klasse B fra Japan, kan du bytte det inn og få et norsk førerkort i stedet. Se hvilke regler førerkortet ditt må oppfylle her.

Klasse B kan byttes inn uten å måtte bestå noen prøver. Du får ikke byttet inn andre klasser enn klasse B.

Dette må du gjøre 

Levere søknad om innbytte

Du kan levere søknaden ved en trafikkstasjon eller sende den per post. I begge tilfeller må du levere inn ferdig utfylt søknadsskjema, originalt førerkort og bostedsattest eller dokumentasjon på når du flyttet tilbake til Norge.

Bestill time hvis du vil levere det selv, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Har du flyttet til Norge fra utlandet?

Hvis du har flyttet til Norge fra utlandet må du dokumentere når du fikk fast bopel i Norge. Normalt dokumenteres det med bostedsattest fra Skatteetaten .

Frist for å søke om innbytte

Du må søke om innbytte innen ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge.

Vi anbefaler deg å søke om innbytte så raskt som mulig etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Ved innvilget søknad må du som hovedregel bestille norsk førerkort innen ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Jo tidligere du søker, jo bedre tid vil du ha på å bestille norsk førerkort.

Hvis du søker om innbytte tett oppunder fristen for å søke, vil du ved innvilget søknad få frist til å bestille norsk førerkort én måned fra datoen vedtaket om innvilget innbytte er skrevet. Fristen kan da bli senere enn ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge.

Førerkort fra Japan er gyldig for kjøring i alle klasser i tre måneder etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Japansk førerkort i klasse B er gyldig for kjøring i ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge.

For å ha uavbrutt førerrett i klasse B må du ved innvilget innbytte bestille norsk førerkort innen ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Du må ta høyde for saksbehandlingstid (normalt inntil fire uker) når du leverer søknaden. Hvis det er viktig for deg med uavbrutt førerrett, bør du derfor søke i god tid før du har bodd i Norge i ett år.

Er førerkortet ditt på et annet språk?

Hvis førerkortet ditt ikke er på engelsk, må du i tillegg levere internasjonalt førerkort eller godkjent oversettelse til norsk.

Midlertidig kjøretillatelse

Når du leverer søknad om innbytte, vil du ved å fremvise godkjent legitimasjon få utstedt midlertidig kjøretillatelse med gyldighet i inntil tre måneder, men ikke utover ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge.

Må du levere syns- eller helseattest?

Du må levere synsattest hvis du

 • har nedsatt syn eller det er noe annet med synet ditt. Dette får du spørsmål om under egenerklæring om helse når du fyller ut søknadsskjemaet for innbytte.

Du må levere helseattest hvis du

 • har svekket helse som kan påvirke trafikksikkerheten. Dette får du spørsmål om under egenerklæring om helse når du fyller ut søknadsskjemaet for innbytte.

Du får et vedtak

Når vi har mottatt søknaden din, tar det normalt inntil fire uker for oss å behandle den.

Vi sender vedtaket til din digitale postkasse. Hvis du har reservert deg fra å motta post digitalt, får du vedtaket i posten.

Får du innvilget søknaden din, får du informasjon i vedtaket om hva du skal gjøre videre.

Bestille norsk førerkort innen innbyttefristen

Får du vedtak om innvilget innbytte av ditt japanske førerkort i klasse B, står den eksakte fristen for når du senest kan bestille norsk førerkort i vedtaket.

Hovedregelen er at du må bestille norsk førerkort innen ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Jo tidligere du søker etter du har flyttet til Norge, jo bedre tid vil du ha på å bestille norsk førerkort. 

Hvis du søker om innbytte nærmere ett år etter at du har tatt fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge, vil fristen til å bestille norsk førerkort være én måned fra datoen vedtaket er skrevet. 

Hvis du ikke bestiller norsk førerkort innen fristen som er satt i vedtaket, mister du retten til innbytte av ditt japanske førerkort. Ønsker du fortsatt å ta norsk førerkort i klasse B, må du da gjennomføre opplæringen på vanlig måte. Se våre nettsider for mer informasjon om veien til førerkortet.

Disse betingelsene må være oppfylt

Du må ha full førerrett når du flytter til Norge

Det japanske førerkortet må gi deg de samme rettighetene som en norsk førerrett i klasse B gir deg.

Det betyr blant annet at du med den japanske førerretten din

 • kan kjøre når og hvor du vil
 • selv bestemmer hvem du har med som passasjer når du kjører
 • kan utvide førerkortet med de klassene du ønsker

Du må ha gjennomført all opplæring og alle prøver for førerkortklassen i Japan.

Hvis du tok førerkort under et midlertidig studieopphold i Japan, må du ha hatt full førerrett før du kom tilbake til Norge.

Hvis det japanske førerkortet ditt har begrensninger, men du likevel mener at du hadde full førerrett da du forlot Japan, må du vise en skriftlig, stemplet og signert bekreftelse fra førerkortmyndighetene i Japan. Bekreftelsen må inneholde ditt fulle navn og førerkortnummer, og den skal bekrefte at du hadde full førerrett da du forlot Japan.

I bekreftelsen skal det stå tydelig at alle begrensninger var opphørt da du flyttet til Norge. Det gjelder for eksempel begrensninger knyttet til

 • når, hvor og med hvem du kan kjøre
 • utvidelse til en annen førerkortklasse
 • gjenstående opplæring eller prøve

Førerretten må være gyldig når du søker om innbytte

Hvis gyldigheten er utløpt når du søker om innbytte, må du ha en bekreftelse fra førerkortmyndighetene i Japan som viser at du fremdeles har gyldig førerrett der. Bekreftelsen må være inneholde

 • ditt førerkortnummer
 • ditt navn
 • din fødselsdato

Den skal være datert, signert og stemplet av førerkortmyndighetene i Japan. 

Du må kunne dokumentere studieopphold i Japan hvis du tok førerkortet ditt under oppholdet

Hvis du har fast bopel i Norge og tok førerkortet under et midlertidig studieopphold i Japan, gjelder dette:

Du må dokumentere studieoppholdet ditt med startdato og sluttdato. Startdatoen og sluttdatoen må dekke den perioden da du tok førerkortet. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse fra skolen din eller universitetet ditt i Japan eller i Norge.

Bruker du et vitnemål eller en karakterutskrift som dokumentasjon, må det vise start- og sluttdato. Du må også dokumentere hjemreisen din etter endt studie, for eksempel med en kopi av flybilletten din.