Har du førerkort i klasse B fra Grønland som er utstedt etter 1. januar 1995, kan du få byttet det til norsk førerkort.

For at du skal kunne bytte inn et førerkort fra Grønland, må førerkortet oppfylle noen betingelser. Førerkortet kan ikke byttes til norsk hvis det er utstedt før 2. januar 1995. Du kan bare bytte førerkort i klasse B, vi godtar ingen andre klasser. 

Dette må du gjøre 

Levere søknad om innbytte

Du kan levere søknaden ved en trafikkstasjon eller sende den per post. I begge tilfeller må du levere inn ferdig utfylt søknadsskjema, originalt førerkort og bostedsattest eller dokumentasjon på når du flyttet tilbake til Norge.

Bestill time hvis du vil levere det selv, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Har du flyttet til Norge fra utlandet?

Hvis du har flyttet til Norge fra utlandet må du dokumentere når du fikk fast bopel i Norge. Normalt dokumenteres det med bostedsattest fra Skatteetaten .

Ingen frist for å søke om innbytte

Du har ingen frist for å søke om innbytte etter at du fikk fast bopel i Norge eller du flyttet tilbake etter et midlertidig utenlandsopphold.

Er førerkortet ditt på et annet språk?

Hvis førerkortet ditt ikke er på engelsk, må du i tillegg levere internasjonalt førerkort eller godkjent oversettelse til norsk.

Midlertidig kjøretillatelse

Førerkort fra Grønland er normalt gyldig for kjøring i tre måneder etter at du kom til Norge. Hvis du leverer søknad om innbytte innenfor denne perioden, kan det hende du har krav på å få en midlertidig kjøretillatelse. I så fall må du fremvise godkjent legitimasjon ved trafikkstasjonen.

Må du levere syns- eller helseattest?

Du må levere synsattest hvis du

 • har nedsatt syn eller det er noe annet med synet ditt. Dette får du spørsmål om under egenerklæring om helse når du fyller ut søknadsskjemaet for innbytte.

Du må levere helseattest hvis du

 • har svekket helse som kan påvirke trafikksikkerheten. Dette får du spørsmål om under egenerklæring om helse når du fyller ut søknadsskjemaet for innbytte.

Du får et vedtak

Når vi har mottatt søknaden din, tar det normalt inntil fire uker for oss å behandle den.

Vi sender vedtaket til din digitale postkasse. Hvis du har reservert deg fra å motta post digitalt, får du vedtaket i posten.

Får du innvilget søknaden din, får du informasjon i vedtaket om hva du skal gjøre videre.

Bestå oppkjøring for innbytte av førerkort for personbil (klasse B)

Antall forsøk

Du har to forsøk på å bestå oppkjøringen. 

Frist for å bestå oppkjøringen

Etter at du har fått innvilget søknaden om innbytte, har du to år på å bestå oppkjøringen. Hvis du ikke rekker det, kan du søke på nytt. Ved en ny søknad regnes forsøkene på oppkjøring du har gjort tidligere. Hvis du allerede har strøket en gang, vil du bare ha ett forsøk igjen. 

Har du ikke fått gjennomført innbytte, og senere vært utvandret fra Norge, teller ikke tidligere forsøk på oppkjøringer ved ny søknad. Du starter da på nytt.

Bestilling av oppkjøring

Når du skal få byttet inn førerkortet, må du gjennomføre en oppkjøring. Du har to forsøk på å bestå oppkjøringen.

Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon. Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille timen selv. 

Før du kan kjøre opp

Du kan bestille time til oppkjøring når

 • politiet har godkjent vandelen din
 • du har levert eventuell syns- eller helseattest

Vandelen er en rutinemessig sjekk. Statens vegvesen ber politiet om å gjøre denne sjekken når du har søkt om innbytte. Behandlingstiden hos politiet er normalt inntil fire uker, men den kan også være lenger.

Betaling for oppkjøringen

Når du bestiller time til oppkjøring vil du få en frist for når du senest kan avbestille timen. Når avbestillingsfristen har utløpt, vil du få en SMS om at kan  betale for timen på Din side. Du kan også betale for timen når du møter opp på trafikkstasjonen, men da koster den mer.

Hvis du avbestiller en time mindre enn to virkedager før oppkjøringen, må du betale for timen.

Når du skal kjøre opp

Når du møter til oppkjøring, må du vise gyldig legitimasjon. Du må selv stille med kjøretøy til prøven. Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Prøven varer opptil 75 minutter og er delt i tre deler:

 • Klargjøring av kjøretøyet.
 • Sikkerhetskontroll. Her får du en stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, for eksempel kontroll av bremser eller spylervæske.
 • Kjøring. Kjøringen er den mest omfattende delen og den foregår etter en rute som er bestemt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre.

Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Oppkjøring med manuelt gir eller automatgir

Kjører du opp med manuelt gir, kan du med norsk førerkort kjøre biler med begge girsystemer.

Hvis du kjører opp med automatgir, får du førerkort med en kode som viser at du kun kan kjøre med automatgir. Får du senere behov for å kjøre biler med manuelt gir, må du ta en ny oppkjøring med manuelt gir.

Etter oppkjøringen

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

Hvis du stryker på oppkjøringen

Hvis du ikke består oppkjøringen på første forsøk, må du vente fire uker før du kan ta den neste og siste prøven. Når du møter opp til den siste prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for oppkjøringen på nytt.

Bestille norsk førerkort 

Når oppkjøringen er bestått må du bestille norsk førerkort før du kan begynne å kjøre.

Førerkortet bestiller du på trafikkstasjonen. 

Disse betingelsene må være oppfylt

Du må ha full førerrett når du flytter til Norge

Det grønlandske førerkortet må gi deg de samme rettighetene som en norsk førerrett i klasse B gir deg.

Det betyr blant annet at du med den grønlandske førerretten din

 • kan kjøre når og hvor du vil
 • selv bestemmer hvem du har med som passasjer når du kjører
 • kan utvide førerkortet med de klassene du ønsker

Du må ha gjennomført all opplæring og alle prøver for førerkortklassen på Grønland.

Hvis du tok førerkort under et midlertidig studieopphold på Grønland, må du ha hatt full førerrett før du kom tilbake til Norge.

Hvis det grønlandske førerkortet ditt har begrensninger, men du likevel mener at du hadde full førerrett da du forlot Grønland, må du vise en skriftlig, stemplet og signert bekreftelse fra Grønland. Bekreftelsen må inneholde ditt fulle navn og førerkortnummer, og den skal bekrefte at du hadde full førerrett da du forlot Grønland.

I bekreftelsen skal det stå tydelig at alle begrensninger var opphørt da du flyttet til Norge. Det gjelder for eksempel begrensninger knyttet til

 • når, hvor og med hvem du kan kjøre
 • utvidelse til en annen førerkortklasse
 • gjenstående opplæring eller prøve

Førerretten må være gyldig når du søker om innbytte

Hvis gyldigheten er utløpt når du søker om innbytte, må du ha en bekreftelse fra grønlandske førerkortmyndighetener som viser at du fremdeles har gyldig førerrett der. Bekreftelsen må inneholde

 • ditt førerkortnummer
 • ditt navn
 • din fødselsdato

Den skal være datert, signert og stemplet av førerkortmyndighetene på Grønland.