Du må avbestille timen til tilrettelagt teoriprøve eller oppkjøring senest nest siste virkedag, for å unngå gebyr.

Hvis du ikke kan ta den tilrettelagte teoriprøven eller oppkjøringen du har bestilt, må du avbestille timen senest nest siste virkedag før prøvedatoen for å unngå gebyr.

Virkedager er mandag til fredag

Det betyr normalt at oppkjøringer som er bestilt på en

  • mandag, må avbestilles senest torsdag
  • tirsdag, må avbestilles senest fredag
  • onsdag, må avbestilles senest mandag
  • torsdag, må avbestilles senest tirsdag
  • fredag, må avbestilles senest onsdag

Du kan avbestille på Din side helt frem til klokken er 23.59.

Offentlige fridager er ikke virkedager

Det vil si at disse fridagene  kommer i tillegg til de to virkedagene.

Offentlige fridager er:

  • Påske: skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag.
  • Jul: første og andre juledag (25. og 26 . desember) 
  • Nyttår: første nyttårsdag (1. januar)
  • Pinse: andre pinsedag
  • Andre dager som: Kristi Himmelfartsdag, 1. mai og 17. mai.

Hvis du for eksempel har bestilt prøve til tirsdag etter påske, må prøven avbestilles senest tirsdag i uka før for å unngå å betale gebyr.

Hvis 17. mai er på en onsdag, og du har bestilt prøve til dagen etter, må prøven avbestilles senest mandag for å unngå å betale gebyr.

Hele gebyret må betales

Du må betale hele gebyret for timen til den tilrettelagte teoriprøven eller oppkjøringen, hvis du ikke møter opp eller ikke avbestiller timen innen fristen.

Gebyret må være betalt før du kan bestille ny prøve.

Ble du syk på prøvedagen?

Har du fått legeerklæring på at du var syk på prøvetidspunktet kan du slippe å betale. Send oss legeerklæringen sammen med en kort søknad om fritak fra gebyr.