Du trenger ikke ta nye prøver hvis du bytter inn førerkortet ditt.

EU/EØS-førerkort utstedt etter innbytte fra land utenfor EU/EØS kan som hovedregel brukes og byttes inn etter reglene som gjelder for landet de opprinnelig er utstedt i.

Du kan ikke bytte inn nasjonale klasser som faller utenfor førerkortdirektivets internasjonale klasser.

Når du har fått norsk førerkort, blir det utenlandske førerkortet ditt returnert til utstederlandet. Ditt norske førerkort blir da gyldig i alle land innenfor EU/EØS.

Slik bytter du inn EU/EØS-førerkort

Når du søker om å bytte inn førerkortet ditt fra et annet EU/EØS-land, må vi ha 

Dette kan du sende til trafikkstasjonen din i posten eller selv levere. Du må bestille time hvis du selv vil levere det.

Førerkort fra Storbritannia

Du kan bytte det britiske førerkortet ditt til et norsk førerkort etter de reglene som gjelder for førerkort fra EØS-land. Dette gjelder selv om førerkortet ditt ble utstedt etter at Storbritannia gikk ut av EU.

Midlertidig kjøretillatelse

Hvis du har krav på midlertidig kjøretillatelse ved innlevering av søknaden, må du vise godkjent legitimasjon. Det midlertidige førerbeviset er kun gyldig i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Fikk du avslag på søknad om innbytte før 1. mars 2017?

1. mars 2017 ble saksbehandlingsreglene endret for innbytte av førerkort utstedt i EU/EØS-land. Har du fått avslag på søknaden om innbytte begrunnet med førerkortforskriften §1-2 kan du sende inn en ny søknad. Endringene i regelverket er knyttet til hvor du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier når førerkortet ble utstedt. Les mer om kravene til innbytte.