EU/EØS-førerkort utstedt etter innbytte fra land utenfor EU/EØS kan som hovedregel brukes og byttes inn etter reglene som gjelder for landet de opprinnelig er utstedt i.

Du kan ikke bytte inn nasjonale klasser som faller utenfor førerkortdirektivets internasjonale klasser.

Når du har fått norsk førerkort, blir ditt utenlandske førerkortet returnert til utstederlandet. Ditt nye norske førerkort blir da gyldig til å bruke i alle land innenfor EU/EØS.

Hvordan bytte inn ditt EU/EØS-førerkort?

Når du skal søke om innbytte av ditt førerkort fra annet EU/EØS-land, må du enten dra til en trafikkstasjon eller sende søknaden per post. I begge tilfeller må du levere inn ferdig utfylt søknadsskjema, originalt førerkort og bostedsattest.

Dersom du har krav på midlertidig kjøretillatelse ved innlevering av søknaden, må du vise godkjent legitimasjon.

Brexit og førerkort

I overgangsperioden etter at Storbritannia har gått ut av EU (fra og med 1. februar 2020 til og med 31. desember 2020), vil britiske førerkort fortsatt gi rettigheter som om de var utstedt i et EØS-land. Dette betyr at britiske førerkort fortsatt kan benyttes i Norge, både ved midlertidig opphold og ved bosetting her. Britiske førerkort vil som før gi rett til innbytte til norsk førerkort uten prøve.

Det legges opp til at britiske førerkort skal behandles tilsvarende som førerkort utstedt i et EØS-land også etter overgangsperioden, men dette avhenger av Storbritannias forhandlinger med EU. Endelig avklaring ventes i god tid før overgangsperioden utløper. Vi vil legge ut oppdatert informasjon så snart vi har det.

Britiske myndigheter har også opplyst at Storbritannia etter en utmelding av EU vil fortsette å anerkjenne norske førerkort fullt ut ved besøkskjøring og for innbytte.

Fått avslag på søknad om innbytte før 1. mars 2017?

1. mars 2017 ble saksbehandlingsreglene endret for innbytte av førerkort utstedt i EU/EØS-land. Har du fått avslag på søknaden om innbytte begrunnet med førerkortforskriften §1-2 kan du sende inn en ny søknad. Endringene i regelverket er knyttet til hvor du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier når førerkortet ble utstedt. Les mer om kravene til innbytte.