Dersom du legger fram helseattest, blir gyldigheten på klassene satt til fem år fra helseattestens dato.

Før 10. september 2008 var føreretten for tunge kjøretøyklasser gyldig i 10 år fra etablering av fast bopel i Norge. Dersom du fikk fast bopel i Norge før 10. september 2008, kan ditt førerkort være gyldig noe lengre enn fem år, avhengig av når du fikk fast bopel.

Du må levere helseattest fra lege dersom du:

  • søker om innbytte av tunge klasser etter at den utenlandske føreretten i tunge klasser har utløpt
  • søker om innbytte av tunge klasser etter at du har hatt fast bopel i Norge i mer enn fem år