Har du mistet eller blitt frastjålet førerkortet ditt? Meld det tapt på Din side, og skriv ut en midlertidig kjøretillatelse.

Meld tap av førerkort Logg inn

Du kan også melde førerkortet tapt ved å besøke politiet eller en trafikkstasjon. Husk gyldig legitimasjon.

Bestill time hvis du vil melde førerkortet tapt på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Har du funnet igjen et førerkort du har meldt tapt?

Hvis du ikke har bestilt nytt førerkort

Hvis du ennå ikke har bestilt nytt førerkort når du gjenfinner det tapte førerkortet ditt, melder du førerkortet gjenfunnet på Din side. Du kan også gi beskjed til oss eller til politiet når du finner det.

Når du har meldt førerkortet ditt gjenfunnet, kan du ta det i bruk igjen.

Hvis du har bestilt nytt førerkort

Hvis du har bestilt nytt førerkort når du finner igjen det tapte førerkortet, skal du levere det førerkortet du fant igjen, på en trafikkstasjon.

Bestill time for å levere førerkortet på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Midlertidig kjøretillatelse

Den midlertidige kjøretillatelsen er gyldig i tre måneder. Du kan forlenge den én gang, og den er maks gyldig i seks måneder fra datoen du meldte førerkortet tapt. Du kan forlenge den midlertidige kjøretillatelsen på Din side eller ved å møte opp på en trafikkstasjon eller hos politiet.

Du må ha med deg den midlertidige kjøretillatelsen og gyldig legitimasjon under kjøring. Tillatelsen er gyldig for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Bestille nytt førerkort

Du kan bestille nytt førerkort tidligst fire uker etter at du meldte det tapt. Dette forutsetter at du har fast bopel i Norge. 

Unntaket er hvis minst én av førerkortklassene dine utløper mindre enn seks måneder frem i tid og du vil fornye klassen med helseattest, gjennomført mørkekjøring eller sikkerhetskurs på bane. I disse tilfellene kan du bestille nytt førerkort uten å vente.

Skal du kjøre i land utenfor Norden eller kan dokumentere at du trenger nytt førerkort umiddelbart, kan du bestille nytt uten å vente fire uker ved å møte på en trafikkstasjon. Du må dokumentere utenlandsreisen. Du mottar vanligvis det nye førerkortet  i posten i løpet av ti dager.

Glemt førerkortet på hytta?

Har du glemt igjen førerkortet et sted og vet at du vil få det tilbake, kan du melde det gjenglemt på Din side. Du vil da kunne skrive ut en midlertidig kjøretillatelse som du kan bruke i mellomtiden. Når du får tilbake førerkortet ditt, kan du ta det i bruk igjen. Du trenger ikke gi oss beskjed.

Har du kun behov for å kjøre i Norge og har lastet ned digitalt førerkort, trenger du ikke melde førerkortet gjenglemt.

Mistet førerkortet i utlandet?

Har du mistet førerkortet og oppholder deg i Sverige, Danmark eller Finland, kan du gå inn på Din side og melde det tapt. Du vil da kunne skrive ut en midlertidig kjøretillatelse som er gyldig i disse landene.

Oppholder du deg i et annet land enn Sverige, Danmark eller Finland, bør du melde førerkortet tapt på Din side, men den midlertidige kjøretillatelsen vil ikke være gyldig. Kontakt oss for å få informasjon om hva du skal gjøre videre.

Tap av utenlandsk førerkort

Har du mistet eller blitt frastjålet ditt utenlandske førerkort, kan du få utstedt en midlertidig kjøretillatelse. Du må skaffe dokumentasjon på førerretten fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, og ha med deg dokumentasjonen når du møter på en trafikkstasjon.