Du kan også melde førerkortet tapt ved å besøke politiet eller din nærmeste trafikkstasjon. Husk at du må ha med deg gyldig legitimasjon.

Midlertidig kjøretillatelse

Den midlertidige kjøretillatelsen er gyldig i 3 måneder. Den kan forlenges én gang, med maks gyldighet seks måneder fra datoen du meldte førerkortet tapt. Du forlenger den midlertidige kjøretillatelsen på Din side.

Du må ha med deg den midlertidige kjøretillatelsen under kjøring sammen med gyldig legitimasjon. Tillatelsen er gyldig for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Bestille nytt førerkort

Du kan bestille nytt førerkort tidligst fire uker etter at du meldte det tapt. Dette forutsetter at du har fast bopel i Norge. 

Unntaket er hvis minst én klasse utløper mindre enn seks måneder frem i tid og du vil fornye klassen med helseattest, gjennomført mørkekjøring eller sikkerhetskurs på bane. I disse tilfellene kan du bestille nytt førerkort uten å vente.

Skal du kjøre i land utenfor Norden eller kan dokumentere at du trenger nytt førerkort umiddelbart, kan du bestille nytt uten å vente fire uker ved å møte på en trafikkstasjon. Det kreves dokumentasjon av utenlandsreisen, og det nye førerkortet sendes i posten til deg med normal leveringstid inntil sju virkedager.

Fant du igjen det tapte førerkortet?

  • Finner du igjen det tapte førerkortet før du har bestilt nytt, melder du det gjenfunnet på Din side og tar det i bruk igjen
  • Finner du igjen det tapte førerkortet etter at du har bestilt nytt skal det tapte førerkortet leveres på en trafikkstasjon.

Glemt førerkortet på hytta?

Har du glemt igjen førerkortet et sted og vet at du vil få det tilbake, kan du melde det gjenglemt på Din side. Du vil da kunne skrive ut en midlertidig kjøretillatelse som du kan bruke i mellomtiden. Når du får tilbake førerkortet ditt, kan du ta det i bruk igjen. Du trenger ikke gi oss beskjed.

Mistet førerkortet i utlandet?

Har du mistet førerkortet og oppholder deg i Sverige, Danmark eller Finland, kan du gå inn på Din side og melde det tapt. Du vil da kunne skrive ut en midlertidig kjøretillatelse som er gyldig i disse landene.

Oppholder du deg i et annet land enn Sverige, Danmark eller Finland, bør du melde førerkortet tapt på Din side, men den midlertidige kjøretillatelsen vil ikke være gyldig. Ta eventuelt kontakt med oss for informasjon om hva du skal gjøre videre.

Tap av utenlandsk førerkort

Har du mistet eller blitt frastjålet ditt utenlandske førerkort kan du få utstedt en midlertidig kjøretillatelse. Du må skaffe dokumentasjon på føreretten fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, og ha med deg den når du møter på en trafikkstasjon.