Statens vegvesen kan kun gi deg generell informasjon om ordningen. Vi kan ikke fortelle deg om du har prikker eller ikke.

Hva kan du få prikker for?
OvertredelseAntall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker
Brudd på mobilbruksforbudTre prikker
  • Har du prøveperiode for førerrett i klasse B, skal det registreres dobbelt antall prikker for hver overtredelse du begår i prøveperioden.
  • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
  • Du mottar et varselbrev når du har fire prikker.

Hvordan får du prikker?

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks). Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Når blir prikkene fjernet?

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato det ble avsagt endelig dom i saken.

Når du får tilbake førerretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerrettighetene.

Om prikkbelastningsordningen

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.