Her kan du blant annet se hva du kan få prikker for, hvordan du kan få vite hvor mange prikker du har, og når de blir fjernet.

Vil du vite hvor mange prikker du har i førerkortet?

Det finner du ut ved å logge deg inn på politiet sin nettside, eller ved å møte opp på en politistasjon og vise legitimasjon. Statens vegvesen kan kun gi deg generell informasjon om ordningen. Vi kan ikke fortelle deg om du har prikker eller ikke. 

Hva kan du få prikker for?

Overtredelse Antall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere To prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere To prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år To prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere Tre prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere Tre prikker
Kjøring mot rødt lys Tre prikker
Ulovlig forbikjøring Tre prikker
Brudd på vikeplikten Tre prikker
Kjøring i sperreområde Tre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foran Tre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/moped Tre prikker
Brudd på mobilbruksforbud Tre prikker

Dette må du være oppmerksom på når du har fått prikker

  • Har du prøveperiode for førerrett i klasse B, får du dobbelt antall prikker hvis du gjør feil som gir prikker i prøveperioden.
  • Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder.
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du det antallet prikker som overtredelsene gir til sammen.

Du mottar et varselbrev når du har fire prikker.

Hvordan får du prikker?

Du kan få prikker på to måter:

  • Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker.
  • Du blir tatt i en fotoboks (automatisk trafikkontroll).

Du får da et forenklet eller et vanlig forelegg. Hvis du ikke godtar (vedtar) forelegget, blir saken sendt videre til en domstol (tingretten) som avgjør den. Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på at du har fått prikker.

Når blir prikkene fjernet?

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den datoen det ble avsagt endelig dom i saken.

Når du får tilbake førerretten, blir de prikkene som førte til at du tapte førerrettighetene, slettet.

Om prikkbelastningsordningen

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.