Når du fikk førerkortet ditt inndratt på grunn av helsen din, får du det ikke tilbake før du har levert en helseattest til politiet.

Du får helseattesten av legen din etter en helseundersøkelse. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når du leverer den. Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Du må levere politiets vedtak og helseattesten til oss

Når du igjen har godkjent helse, får du et vedtak om tilbakelevering fra politiet.

Du må møte opp på din lokale trafikkstasjon for å få utstedt nytt førerkort og levere vedtaket og helseattesten til oss. Ta med gyldig legitimasjon.

Bestill time for å få utstedt nytt førerkort og levere dokumentene, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Hvis politiet har beholdt originalutgaven av helseattesten din, kan du levere en kopi av den på trafikkstasjonen, men da må den være stemplet av politiet.

Hvis politiet også krever at du tar teoriprøve eller kjører opp

Hvis politiet krever at du i tillegg til å levere helseattest må ta teoriprøve eller kjøre opp, får du ikke automatisk tilbake førerkortet. Se hvilke regler som gjelder da.

Hvis du må ta en kjørevurdering

Hvis du må ta en kjørevurdering, må den være godkjent før du kan få tilbake førerkortet.