Du får tilbake førerretten i de klassene som er lavere enn den nye klassen, når du utvider førerkortet ditt.

Hvis du må ta en prøve for å få tilbake førerkortet, kan du i stedet utvide førerkortet ditt med en høyere klasse. Du tar da opplæring og prøver i den høyere klassen.

Når du søker om den nye klassen på Din side, ser du hvilke førerkortklasser du får tilbake. Du trenger ikke søke om disse klassene.

Eksempel: Du har fått inndratt førerretten i klassene B (personbil), AM (moped), S (snøscooter) og C1 (lett lastebil). Når inndragningen utløper, utvider du førerkortet ditt med klasse BE (personbil med tilhenger).

  • Du får tilbake førerretten for klasse B, AM og S fordi det er lavere klasser enn BE. 
  • Du får ikke tilbake førerretten for klasse C1 fordi det er en høyere klasse enn BE.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å få tilbake klasse C1, må du ta den prøven det er krav om for denne klassen.

Rekkefølgene på klassene

Klassene rangeres slik, fra lavest til høyest:

AM/S, T, A1, A2, A, B, BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE, CE.

Likestilte klasser: AM og S, C1 og D1, C1E og D1E