Når du må ta teoriprøve eller kjøre opp for å få tilbake førerkortet ditt, må du søke om tilbakelevering på Din side.

Søk om tilbakelevering Logg inn

Når kan du søke?

Du kan søke om å få tilbakelevert førerkortet ditt når inndragningen utløper eller nærmer seg slutten. Du kan se under Ditt førerkort på Din side om du kan søke nå.

Hvis du ikke har en utløpsdato for inndragningen

Hvis du ikke har en utløpsdato, må du først søke politiet om å få tilbake førerretten. Når de har godkjent det, kan du søke om å få tilbake førerkortet hos oss.

Du får bekreftelse på søknaden i din digitale postkasse

Når du har søkt, mottar du informasjon om prøven og tilbakeleveringen i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sender vi det til din folkeregistrerte adresse.

Hvis du leverer søknaden på en trafikkstasjon, kan du også be om å få denne informasjonen der.

Søknaden blir sendt til vandelskontroll

Vi sender søknaden din til vandelskontroll hos politiet. Dette tar vanligvis to til fire uker, men det kan ta lengre tid. 

Du kan se om vandelen din er godkjent, på Din side under status for dine søknader.

Hva gjør du hvis vandelen din ikke blir godkjent?

Mener du at ny informasjon kan ha betydning for vandelen din, kan vi bestille en ny vandelskontroll. I dette tilfellet må du kontakte oss.

Hvis du skal kjøre opp

Du kan først kjøre opp når inndragningen er utløpt. Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille timen selv.

Du kan kjøre opp når

  • politiet har godkjent vandelen din
  • vi har registrert en eventuell helseattest
  • du har bestått en eventuell teoriprøve

Merk: Hvis du både skal kjøre opp og ta teoriprøve, kan du ta teoriprøven så snart vi har registrert søknaden din.

Hvis du kjører opp med automatgir 

Hvis førerkortet ditt gjelder for manuelt gir, vil det fortsatt gjelde for manuelt gir selv om du kjører opp med automatgir.

Hvis du kjører opp med manuelt gir

Hvis førerkortet ditt er begrenset til automatgir med kode 78, kommer det til å gjelde for både manuelt og automatisk gir hvis du kjører opp med manuelt gir. Koden blir da fjernet.

Hvis du kun skal ta teoriprøve

Du kan ta teoriprøven når 

  • politiet har godkjent vandelen din
  • inndragningen er utløpt
  • vi har registrert en eventuell helseattest 

Hvilken klasse skal du ta prøve i?

For å få tilbake alle klassene i førerkortet ditt, må du avlegge prøve i den høyeste klassen.

Har du to likestilte klasser, som C1 og D1, trenger du kun å avlegge prøve i den ene klassen. Når du har bestått prøven, får du tilbake begge klassene.  

Eksempel: Du har klassene AM, B, C1, D1 og C. 

  • Hvis du avlegger prøve i klasse C får du alle klassene tilbake.
  • Hvis du avlegger prøve i klasse C1, får du tilbake klasse AM, B, C1 og D1, men ikke klasse C.

Rekkefølgene på klassene

Klassene rangeres slik, fra lavest til høyest:

AM/S, T, A1, A2, A, B, BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE, CE.

Likestilte klasser: AM og S, C1 og D1, C1E og D1E

Skal du levere helseattest fordi tunge klasser er utløpt?

Når du skal søke om tilbakelevering av tunge klasser som er utløpt, sender du helseattesten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den på trafikkstasjonen.

Bestill time hvis du vil levere helseattesten selv, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Vi må ha originalversjonen av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. 

Søke om tilbakelevering på papir

Du kan også bruke et søknadsskjema på papir. Det kan du sende i posten til din lokale trafikkstasjon eller selv levere.

Bestill time hvis du vil levere søknaden selv, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.