Når kan du øvelseskjøre?

Du må være 15 år for å øvelseskjøre med moped (AM146 og AM147).

Den som er med deg

  • ved øvelseskjøring i klasse AM 146, må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å kjøre etter i bil eller på moped.

  • ved øvelseskjøring i klasse AM 147, må sitte på i kjøretøyet. Kjøretøyet du øver med må med andre ord ha plass til passasjer. 

Hvor kan du øvelseskjøre?

På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg. Skal du øvelseskjøre på veg eller andre områder som ikke er avsperret, må ledsageren kjøre eget kjøretøy eller sitte på, se ovenfor. Ledsager kan da bare kjøre med en elev om gangen.

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg

På veg eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr. Du kan kjøpe ulike varianter av tovegs kommunikasjonsutstyr til bruk under øvingskjøring. Mobiltelefoner aksepteres også, men det forutsetter at den har tilleggsutstyr som gjør at den kan benyttes uten å komme i konflikt med forbudet mot bruk av håndholdte mobiltelefoner under kjøring.

Vest med L

Både du og den som er med deg må ha refleksvest som viser bokstaven L på ryggen.

Les mer om øvelseskjøring