Du må være 16 år for å øvelseskjøre med personbil og tilhenger. Du bør også ha førerkort i klasse B eller ha gjennomført opplæring i klasse B.

Den som er med deg

  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Bilen

  • må tilhøre klasse B med tillatt totalvekt høyst 3 500 kg
  • må ha speil som gir godt utsyn bakover

Tilhengeren

  • må ha totalvekt som ikke er over det som er fastsatt i vognkortet for bilen

Speil

Minst ett speil skal gi slikt synsfelt at du ser siden på tilhengeren.

Når tilhengeren er like bred eller bredere enn bilen, skal du kunne se

  • siden på tilhengeren i begge speilene
  • veibanen på venstre side 10 meter bak deg i en bredde på minst 2,5 meter
  • veibanen på høyre side bak deg i en bredde på minst 2,0 meter