Du må ha fullført trafikalt grunnkurs og være fylt 15 år for å kunne øvelseskjøre med moped (klasse AM 146 og AM 147) .

Den som er med deg

  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene
  • må selv kjøre motorsykkel når du øvelseskjører i klasse AM 146 (det er ikke lov å kjøre etter i bil eller på moped)
  • må sitte på i kjøretøyet når du øvelseskjører i klasse AM 147 (kjøretøyet må ha plass til passasjer) 

Hvor kan du øvelseskjøre?

På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg, ser deg hele tiden og kan instruere deg. Skal du øvelseskjøre på vei eller andre områder som ikke er avsperret, må ledsageren kjøre eget kjøretøy eller sitte på, se ovenfor. Ledsageren kan bare kjøre med én elev om gangen.

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg

På vei eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg, kunne instruere deg via toveis kommunikasjonsutstyr. Du kan kjøpe ulike varianter av toveis kommunikasjonsutstyr til bruk under øvelseskjøring. Dere kan også bruke mobiltelefon, men det forutsetter at dere har tilleggsutstyr som sikrer at dere ikke kommer i konflikt med forbudet mot bruk av håndholdte mobiltelefoner under kjøring.

Vest med L

Både du og den som er med deg, må ha på refleksvest med bokstaven L på ryggen.