Finn oppdaterte håndbøker og læreplaner for føreropplæringen.

Førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften legger grunnlaget for håndbøkene. 

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Håndbok V850 Læreplaner førerkortklassene A1, A2 og A

Tidligere håndbok V850 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A er fra 2016 delt i tre håndbøker
VEILEDNING Utgitt
2016
2023
2023

Håndbok V851 Læreplan førerkortklasse B, B kode 96 og BE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V852 Læreplan klasse AM146

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V853 Læreplan klasse T

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V854 Læreplan klasse C1 og C1E

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V855 Læreplan klasse D1 og D1E

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V856 Læreplan klasse C og CE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V857 Læreplan klasse D og DE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V858 Ny føreropplæring

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V859 Læreplan yrkessjåførutdanning

VEILEDNING Utgitt
2020

Håndbok V860 Læreplan klasse S

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V861 Læreplan for førerkortklasse AM147

VEILEDNING Utgitt
2019