Finn skjema for å søke om godkjenning som trafikkskole, kursarrangør, trafikklærer, faglig leder og skjema for trafikkopplæring i offentlig skoleverk.

Søk om godkjenning som trafikkskole

Søknad med vedlegg sendes til Statens vegvesen:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Søknad med vedlegg sendes til Statens vegvesen:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning som lærested for yrkessjåførutdanning

Søknad med vedlegg sendes til Statens vegvesen:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning som kursarrangør etter trafikkopplæringsforskriften 

Søknadsskjema sendes til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning som trafikklærer eller faglig leder for trafikkskole