Finn skjema for å søke om godkjenning som trafikkskole, kursarrangør, trafikklærer, faglig leder og skjema for trafikkopplæring i offentlig skoleverk.

Søk om godkjenning som trafikkskole

Søknad med vedlegg sendes til Statens vegvesen:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Søknad med vedlegg sendes til Statens vegvesen:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning som lærested for yrkessjåførutdanning (kursarrangør)

Søknad med vedlegg sendes til Statens vegvesen:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning som undervisningsansvarlig og lærer for yrkessjåførutdanning

Søknadsskjema med undervisningsplan, attester og vedlegg sendes til:

Statens vegvesen, Trafikant og Kjøretøy Tilsyn øst 1
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned

Søk om godkjenning som trafikklærer eller faglig leder for trafikkskole