Faglig leder skal veilede alle lærerne som faglig leder er ansvarlig for, i alle trinn og kurs som den enkelte lærer gir undervisning i.

I 2009 kom det en presisering av faglig leders plikter når det gjelder veiledning og kontroll. Les mer om presiseringen av Trafikkopplæringsforskriften § 6: