Når kan du øvelseskjøre?

  • Du må være 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil og tilhenger (B96 og BE).
  • Du bør ha førerkort i klasse B eller ha gjennomført opplæring i denne klassen.

Den som er med deg

  • må ha hatt førerrett i klasse BE sammenhengende de siste 5 årene

Bilen

  • må tilhøre klasse B med tillatt totalvekt høyst 3 500 kg
  • må ha speil som gir godt utsyn bakover

Tilhengeren

  • må ha totalvekt som ikke er over det som er fastsatt i vognkortet for bilen

Speil

Minst ett speil skal gi slikt synsfelt at du ser siden på tilhengeren.

Når tilhengeren er like bred eller bredere enn bilen, skal du kunne se

  • siden på tilhengeren i begge speilene
  • vegbanen på venstre side 10 meter bak deg i en bredde på minst 2,5 meter
  • vegbanen på høyre side bak deg i en bredde på minst 2,0 meter

Les mer om øvelseskjøring