Teoriprøve ADR

Søknadsskjemaet får du av kursarrangøren, som må dokumentere gjennomført kurs på den samme blanketten.

Søknaden leveres på trafikkstasjonen før du gjennomfører prøven. Husk at ved oppmøte må du ha med deg gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven.

Du må bestå teoriprøven innen ett år etter fullført opplæring. Om du ikke klarer det må du gjennomføre opplæringen på nytt før du får ta teoriprøven igjen. 

Hjelpemidler

Tillatt hjelpemiddel under prøven er kun gjeldende utgave av ADR-boken og ordbok.

Du kan bruke egen ADR-bok med egne henvisninger. Det er krav om at dette er egne ord/illustrasjoner. Bruk av markeringspenn og katalogisering ved hjelpe av «fingermerking» er også tillatt. Det er ikke lov å lime inn tabeller eller gjøre andre fysiske endringer/revisjoner i boken.

Eksempel: I ADR/RID tekstene er det ofte henvisninger til kapitler, avsnitt, UN nummer med mer. Da er det forenklende å skrive inn hva disse henvisningene gjelder. For eksempel når det i ADR 1.1.3.6.2 gis fritak for avsnitt 5.4.3, kan du ved siden av skrive inn «krav om skriftlige instruksjoner».

Tid, antall oppgaver og feil

Hvor lang tid du har på prøven, hvor mange oppgaver du får og hvordan de er bygd opp varierer ut ifra om du tar prøven for første gang eller fornyer tillatelsen. Se detaljert oversikt over teoriprøven for ADR i de ulike klassene (pdf).