Skal du ta teorieksamen for privatflygere, foregår det på våre trafikkstasjoner.

Du kan ta teorieksamen til LAPL helikopter/fly (Light Aircraft Pilot Licence), PPL (Private Pilot Licence) og RTL (Radio Telegraphy Licence). 

Du må gjennomføre opplæring på en godkjent flyskole, og skolen må sende påmelding til Luftfartstilsynet. Når du har fått bekreftelse fra Luftfartstilsynet om at påmeldingen er registrert, kan du ta teorieksamen på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Du må bestille time til teoriprøven på forhånd. Husk at du må ha med deg gyldig legitimasjon og at du må betale for teoriprøven ved oppmøte. Du må selv ta med eventuelle tillatte hjelpemidler. Har du fått time tidlig på dagen, kan du ved oppmøte be om å få avlegge prøve for flere fag.

Priser og mer informasjon om LAPL/PPL/RTL finner du på nettsidene til Luftfartstilsynet.