Du må fylle ut et søknadsskjema som du får av kursarrangøren og levere dette til en trafikkstasjon før du kan ta teoriprøve for ADR.

Søknadsskjemaet får du av kursarrangøren, som må dokumentere gjennomført kurs på den samme blanketten. Søknaden leveres på trafikkstasjonen før du gjennomfører prøven. Ved  oppmøte må du

Du må bestå teoriprøven innen ett år etter fullført opplæring. Om du ikke klarer det må du gjennomføre opplæringen på nytt før du får ta teoriprøven igjen. 

Tillatte hjelpemidler

Tillatt hjelpemiddel under prøven er gjeldende utgave av ADR-bok med egne henvisninger. Det er krav om at dette er egne ord/illustrasjoner. Bruk av markeringspenn og katalogisering ved hjelpe av «fingermerking» er også tillatt. Det er ikke lov å lime inn tabeller eller gjøre andre fysiske endringer/revisjoner i boken. 

Det er også lov med ordbok. Landtransportforskriften på pdf og kalkulator er elektronisk tilgjengelig under prøven.

Eksempel: I ADR/RID tekstene er det ofte henvisninger til kapitler, avsnitt, UN nummer med mer. Da er det forenklende å skrive inn hva disse henvisningene gjelder. For eksempel når det i ADR 1.1.3.6.2 gis fritak for avsnitt 5.4.3, kan du ved siden av skrive inn «krav om skriftlige instruksjoner».

Prøveleder kontrollerer at ikke andre hjelpemidler brukes, herunder skrivemateriell. Lydstøtte er tilgjengelig.

Det er forbudt å: 

  • Kopiere eller ta bilde av oppgavene.
  • Kommunisere med andre enn prøveleder fra Statens vegvesen.

Om oppgavene

Oppgavene kan besvares i den rekkefølgen du ønsker. Du får en oversikt over hvilke oppgaver du har besvart, og hvilke oppgaver du ikke har besvart.

Etter at du har sett prøveresultatet kan du velge å se hvilke oppgaver du svarte feil på.

Tid, antall oppgaver og tillatte feil

Hvor lang tid du har på prøven, hvor mange oppgaver du får og hvordan de er bygd opp varierer ut ifra om du tar prøven for første gang eller fornyer tillatelsen.

ADR-prøver grunnkurs

Oppdatert 18. januar 2021

Tid, antall oppgaver og tillatte feil
  Tid Antall oppgaver Tillatte feil
G-ADR 135 min 25 5
1-ADR 75 min 15 3
7-ADR 75 min 15 3
T-ADR 75 min 15 3
G-1ADR 135 min 17 + 8 3 + 2
G-7ADR 135 min 20 + 5 4 + 1
G-TADR 135 min 20 + 5  4 + 1 
G-1TADR 165 min 20 + 5 + 5 4 + 1 + 1
G-7TADR 165 min 20 + 5 + 5 4 + 1 + 1
G-17ADR 165 min 20 + 5 + 5  4 + 1 + 1
G-17TADR 195 min 20 + 5 + 5 + 5 4 + 1 + 1 + 1

ADR-prøver oppfriskning/fornyelse

Oppdatert 18. januar 2021

Tid, antall oppgaver og tillatte feil
  Tid Antall oppgaver Tillatte feil
ADR-G 75 min 15 3
ADR-G1 75 min 10 + 5 2 + 1
ADR-G7 75 min 10 + 5 2 + 1
ADR-GT 75 min 10 + 5 2 + 1
ADR-G1T 105 min 10 + 5 + 5 2 + 1 + 1
ADR-G7T 105  min 10 + 5 + 5 2 + 1 + 1 
ADR-G17 105 min 10 + 5 + 5 2 + 1 + 1
ADR-G17T 135 min 10 + 5 + 5 + 5 2 + 1 + 1 + 1
Sist oppdatert: