Her kan du blant annet se hvor lang tid du får på teoriprøven, hvor mange oppgaver du får, og hvor mange du må svare riktig på for å bestå.

På teoriprøven får du for hver oppgave flere alternativ å velge mellom. Bare ett av alternativene er riktig.

Hvilke språk kan du ta teoriprøven på?

Du kan ta alle teoriprøver på norsk bokmål. Noen klasser kan du ta på andre språk eller målformer:

  • klasse B: nynorsk, nordsamisk, engelsk, arabisk (MSA), sorani og tyrkisk
  • klasse AM 146 og T: nynorsk
  • klasse AM 147, A1, A2 og A: nynorsk og engelsk
  • klasse C1, C, CE, D1 og D: nynorsk
  • klasse S: nynorsk og nordsamisk

Tillatte hjelpemidler

Du kan benytte de hjelpemidlene som står ut for klassene. Er en klasse ikke nevnt her, kan du ikke benytte hjelpemidler til den.

  • klasse C1 og D1: kalkulator, kladdeark og penn eller blyant
  • klasse C, CE og D: veiliste merket «Teoriprøve», kalkulator, kladdeark for lastberegning og penn eller blyant
  • yrkessjåførkompetanse (alle): veiliste merket «Teoriprøve», kalkulator, kladdeark for YSK og penn eller blyant

Spesielt om teoriprøven for moped og snøscooter

I mopedklassene AM 146 og AM 147 og snøscooterklassen S er teoriprøven den avsluttende prøven. Du skal ikke kjøre opp. 

Dette må være i orden før du tar teoriprøven for moped og snøscooter

Før du tar teoriprøven må dette være i orden:

  • Du må ha søkt om førerkort, og søknaden må være godkjent.
  • Du må ha gjennomført obligatorisk opplæring, og den må være registrert i systemene våre.

Du kan sjekke om søknaden er godkjent og opplæringen registrert under Dine søknader på Din side.

Tid, antall oppgaver og antall riktige oppgaver for å bestå

Tabellen under viser hvor lang tid du maksimalt har til å besvare oppgavene, hvor mange oppgaver du får, og hva grensen for å bestå er.

Teoriprøven for de ulike klassene

Teoriprøven for de ulike klassene
Klasse Kjøretøy Tid i minutter Antall oppgaver Antall riktige for å bestå
A1 Lett motorsykkel 90 40 34
A2 Mellomtung motorsykkel 90 40 34
A Motorsykkel 90 40 34
B Personbil/varebil 90 45 38
C1 Lett lastebil  75 30 25
C Lastebil 120 45 38
CE Lastebil med tilhenger 120 30 25
D Buss 120 45 38
D1 Minibuss 75 30 25
AM 146 Moped med to hjul 60 30 25
AM 147 Moped med tre eller fire hjul 60 30 25
U Utrykningskjøretøy 60 25 21
T Traktor 90 45 38
S Snøscooter 60 30 25

 

Teoriprøven for yrkessjåfører

Teoriprøven for yrkessjåfører
Klasse Kjøretøy Tid i minutter Antall oppgaver Antall riktige for å bestå
YSKFP Persontransport 120 50 42
YSKUP Utvidelse fra gods- til persontransport 60 25 21
YSKFG Godstransport 120 50 42
YSKUG Utvidelse fra person- til godstransport 60 25 21
  Drosjesjåfør 60 35 29

Temaliste til teoriprøve

Du finner mer informasjon om innholdet i teoriprøven i temalistene.

Se alle temalister